Groene Economie Convenant helpt bedrijven verder vergroenen

Vlaanderen lanceert het Groene Economie Convenant. Dat is een vrijwillige overeenkomst tussen (privé-)partners en de Vlaamse overheid om samen een groen project na te streven. Bewezen is dat de samenwerking tussen bedrijven en overheid loont om de milieudruk te beperken.

De vergroening van de economie is volop aan de gang. In Vlaanderen zijn bijvoorbeeld het energiegebruik en de CO2-emissies ontkoppeld van de economische activiteit. De omschakeling of transitie naar een groene economie vereist investeringen en vernieuwingen die op hun beurt nieuwe economische kansen kunnen creëren. Duurzame industriële productie moet leiden tot een integrale benadering van zowel verminderd energieverbruik, beter beheer van grondstoffen en ruimte en tegelijkertijd ook ver doorgedreven waterbesparingstechnieken en verlaagde emissies.

Bedoeling van de vergroening van de economie is uiteraard om de milieu-impact te beperken en te werken aan een groenere leefomgeving. En dat is nodig want de komende decennia zal de behoefte aan energie, water, materialen en voedsel nog groter worden, en dus ook de daaraan gekoppelde milieudruk. De verwachte groei zal op een andere en meer duurzame manier moeten verlopen. Economische groei en ontwikkeling moeten nagestreefd worden zonder dat de eco-systemen, hulpbronnen en grondstoffen overmatig worden geëxploiteerd.

Het Groene Economie Convenant wil via vrijwillige overeenkomsten bedrijven en sectoren bijstaan in hun vergroeningsproces. Het idee van het Groene Economie Convenant is geënt op de Nederlandse “Green Deal” en naar een Vlaamse context vertaald. Bedrijven en organisaties kunnen daarbij zelf voorstellen voor een deal aanbrengen. Het afsluiten van overeenkomsten met sectoren en bedrijven wordt onder andere vormen al geruime tijd in Vlaanderen toegepast.

Het gaat om initiatieven met een heldere doelstelling voor verduurzaming op het gebied van mobiliteit, grondstoffen, biodiversiteit, water, energie, klimaat, voedsel, ruimte, bouw, biobased economy, … De overeenkomst zelf bevat een duidelijke rolverdeling, een omschrijving van de verwachte resultaten, de hieraan gekoppelde acties en een tijdsplanning. De eerste pilootprojecten gaan over enkele maanden van start.