Vlaamse overheid kiest voor chemie en kunststoffen als speerpunt in innovatiebeleid

De Vlaamse overheid heeft beslist om de chemische industrie en kunststoffen aan te duiden als een speerpunt-cluster in zijn vernieuwd innovatiebeleid. De nieuwe speerpunt-cluster moet duurzame innovaties in de chemie en kunststoffen stimuleren door intensieve en sectoroverschrijdende samenwerkingsverbanden op te zetten tussen kleine en grote ondernemingen, kennisinstellingen en overheidsorganisaties. Bijna honderd bedrijven en alle Vlaamse universiteiten stappen mee in het project, samen met essenscia Vlaanderen, VITO, het onderzoekscentrum voor de textielindustrie Centexbel en Bio Base Europe Pilot Plant, de pilootfaciliteit voor de bio-gebaseerde industrie.

De speerpunt-cluster chemie en kunststoffen moet de strategische sector van de chemische en kunststofverwerkende industrie in Vlaanderen stevig verankeren en nog innovatiever maken. Samen met de farma is het veruit de belangrijkste exportsector van Vlaanderen en dus van cruciaal belang voor de werkgelegenheid en de concurrentiekracht van de Vlaamse economie. Met zijn strategische keuze steunt de Vlaamse overheid de vele innovaties binnen de chemie en kunststofverwerking om met nieuwe technologieën en toepassingen op zoek te gaan naar alternatief of biogebaseerde grondstoffen, meer energie-efficiëntie en het hergebruik van afval- en nevenstromen in de circulaire economie.

De speerpunt-cluster chemie en kunststoffen kan bovendien verder bouwen op de ervaring van FISCH, Flanders Innovation Hub for Sustainable Chemistry, en FPV, Flanders’ PlasticVision. Het innovatieplatform FISCH werd in maart 2012 opgericht op initiatief van esssenscia Vlaanderen, de sectorfederatie van de chemie, kunststoffen en life sciences. FISCH heeft intussen 36 innovatieprojecten opgestart, goed voor negen patenten en enkele veelbelovende spin-offs. Overheid en bedrijven investeerden gezamenlijk 18 miljoen euro in FISCH. Dit leverde een geschatte economische meerwaarde op van 530 miljoen euro, of een economisch hefboomeffect van 29.

De nieuwe speerpunt-cluster krijgt vanuit de overheid een maximale financiering van 5%, geplafonneerd tot 500.000 euro per jaar, dit voor een periode van tien jaar met tussentijdse evaluaties. De deelnemende bedrijven en essenscia Vlaanderen financieren de andere helft van het werkingsbudget.

De cluster start met vijftien “full members” (3M, BASF, Beaulieu, Borealis, Cargill, Chemstream, Conwed Plastics, Eastman, Port of Antwerp, Indaver, Janssen Pharmaceutica, Oleon, Proviron, Samsonite en Solvay), twaalf “preferred members” (Agfa, Alinex, Avore, Deceuninck, Devan Chemiacals, Eco Treasures, Ecover, i-Coats, Lawter, Millibeer, Nutrition Science en Soudal), vierenzestig “network members” en sectorfederatatie essenscia Vlaanderen. Deelnemende kenniscentra zijn Bio Base Europe Pilot Plant, Centexbel, VITO en de Vlaamse universiteiten KULeuven, UA, UGent, UHasselt en VUB.

Meer sectornieuws

Agenda