Business-oplossingen Orange gedreven door innovatie

Connectiviteit als uitgangspunt

Orange Belgium N.V. (Brussel), tot 9 mei j.l. op de Belgische markt actief als Mobistar, mikt op een hogere penetratie binnen het B2B-segment. Het bedrijf focust daarbij enerzijds op convergentie, zeg maar een gestroomlijnd aanbod van ICT-oplossingen over de verschillende communicatiedragers heen (vast-mobiel, vast-vast, mobiel-mobiel, voice-data). Anderzijds zet de telecom-operator ten volle in op Big Data en een volwaardig IoT-aanbod. Binnenkort valt de beslissing omtrent het platform dat daarvoor zal worden aangewend.

Het is geen toeval dat Frank De Weser, directeur B2B Marketing & M2M bij Orange Belgium N.V. (Brussel), in een gesprek met “I-Tel” op het belang van convergentie voor de operator hamert. In de markt worstelt Orange nog steeds met de onterechte perceptie als zijnde een zuiver mobiele operator. Sinds zijn oprichting in 1996 biedt het bedrijf nochtans vaste diensten aan B2B-klanten aan. Aanvankelijk weliswaar aan grotere klant-ondernemingen die op zoek waren naar een alternatief voor de toen vrij dure doorschakeling van gesprekken van het vast naar het mobiel netwerk.

Orange’s eigen vaste netwerk is weliswaar niet zo fijnmazig al dat van de andere operatoren. De operator beschikt evenwel over een uitgebreide backbone in glasvezel, die ook voor het aansluiten van de eigen antennes wordt gebruikt ter ondersteuning van het mobiele netwerk, en vice versa. Daarnaast wordt ook capaciteit bij andere operatoren ingehuurd. Op vandaag sluit Orange kleinere bedrijfssites voornamelijk via VDSL aan (52 Mpbs download en 13 Mpbs upload of 26 Mpbs in synchrone modus).

Overname KPN Business

De echte doorbraak in het KMO-segment kwam er voor Orange Belgium pas in 2010 toen het toenmalige Mobistar KPN Business (ex-Tele2, ex-Versatel) inlijfde.

“Met die overname haalden we extra-netwerk binnen alsook heel veel B2B-klanten in het lagere en middensegment. De CPS (carrier preselect)-klant van weleer konden zodoende op ons eigen net aansluiten. Naast mobiele telefonie beschikten we bijgevolg over een volledige portefeuille van fixed-diensten (voice en data),” herinnert Frank De Weser zich.

In de voorbije jaren investeerde Orange Belgium in de integratie van de achterliggende netwerken en het bijhorend dienstenaanbod. Vandaag pakt de operator uit met één portefeuille, opgesplitst in Fix Corporate voor het hogere segment en Shape & Fix voor het KMO-segment.

Vorig jaar ging Orange met edpnet (Sint-Niklaas) in zee voor de levering van vaste diensten (telefonie en Internet) aan KMO’s. Dankzij het akkoord met edpnet is Orange in staat om een nieuw convergent aanbod voor KMO’s op de markt te brengen dat vaste telefonie, Internet en mobiel combineert.

Frank De Weser: “Orange is in eerste instantie een operator die zijn inkomsten voornamelijk puurt uit (internationale) connectiviteit. De mobiele component is vandaag nog steeds de belangrijkste. In de Fix-markt hebben we nog heel veel groeimarge. De inkomstenerosie die zich in de voorbije jaren op de mobiele markt aftekende, is minder uitgesproken op de vaste diensten-markt. Over-the-top oplossingen, zoals Whatsapp, hebben eveneens een impact op de inkomsten uit mobiele telefonie”.

Binnen de Enterprise Business Unit zette Orange begin vorig jaar een competentiecentrum op waarbinnen alle expertise rond vaste diensten werd samengevoegd (product management, operations, engineering, project delivery, pre-sales, project management, …). Van de 1.500 Orange-medewerkers in België, zijn er een honderdtal binnen dat competence center werkzaam.

IoT ontsluit nieuwe opportuniteiten

Drie jaar terug nam Orange een soortgelijk initiatief op M2M- en IoT-vlak. Dat competentiecentrum telt een dertigtal medewerkers.

Orange heeft altijd een heel sterke reputatie gehad op het vlak van machine-to-machine (M2M)-communicatie. Eind 2014 kondigde de operator aan meer dan 1 miljoen machines of objecten - van drankautomaten tot voertuigen - met een SIM-kaart te hebben verbonden.

“Convergentie is niet enkel een kwestie van fix en mobiel, maar ook van people en machine,” stelt de director B2B Marketing & M2M. “Het Internet of Things (IoT) ligt als groeimarkt in het verlengde van M2M-communication. Wat dat laatste betreft tekenen zowel in België als in het buitenland een aantal “verticals” voor het gros van de inkomsten. Dat wordt wellicht ook met IoT het geval. Denk aan toepassingen binnen de sfeer van smart building of smart cities. IoT zal ongetwijfeld massaal voor nieuwe opportuniteiten zorgen,” luidt het.

Velen beschouwen de nieuwe low power/wide area-technologie als een kantelpunt voor de IoT-toepassingen. “Of straks toestellen over 2G, 4G of straks narrowband worden aangesloten maakt in wezen weinig uit. Vandaag zijn amper 0,6%% van alle potentieel connecteerbare toestellen met het Internet geconnecteerd, via om het even welke technologie,” zo nog onze gesprekspartner.

De huidige M2M-toepassingen (tracking & tracing, mobile payments, vending-machines en smart metering) maken alle gebruik van 2G-toepassingen, waarbij op maandbasis enkele MB aan data worden verstuurd. Recenter werden een aantal 4G-toepassingen met vergelijkbare noden geïmplementeerd. Onder meer bij de NMBS. Twee jaar terug besliste Orange om de M2M-toepassingen op een afzonderlijk technisch platform af te wikkelen dat volledig gescheiden is van dat van residentiële en andere B2B-toepassingen. Het opteerde toen voor het device connection-platform van Ericsson.

Binnenkort beslist Orange over het platform dat het voor de ontwikkeling van zijn IoT-diensten zal aanwenden. Proximus opteerde eerder, zoals bekend, voor de LoRa-technologie, die ook door Orange France wordt gebruikt. Andere mogelijkheden zijn Sigfox of Narrowband IoT, een meer gestandaardiseerde LPWAN (Low Power Wide Area Network)-radiotechnologie op basis van 4G.

“Bij de uiteindelijke platformkeuze zal de aandacht van Orange uitgaan naar het volledige eco-systeem (modemleveranciers, applicatiebouwers, …),” beklemtoont De Weser, die aan de sterke partnership-cultuur herinnert die de operator eigen is. Dat was ook het geval voor onder meer het unified Communications- en het M2M-aanbod. “Orange heeft geenszins de bedoeling zelf IoT-oplossingen naar de eindklant te brengen,” wordt daaraan toegevoegd.

Big Data

Andermaal vanuit de insteek van de connectiviteit valoriseert Orange zijn data ten behoeve van de klant. Die nieuwe dienst ontstond in de schoot van het IoT-team.

Bestaande klanten gebruiken Big Data om de service naar hun klanten te optimaliseren. Bijvoorbeeld op het vlak van tracking & tracing, maar ook in het kader van crowd monitoring voor city-marketing doeleinden of voor het beheer van de veiligheid of de mobiliteit. Een en ander vertaalde zich in nieuwe partnerships met voornamelijk data scientists.

Met zijn nieuw convergentie-, IoT- en Big Data-aanbod acht Orange zich goed geplaatst om een groter deel van de koek in de bedrijfsmatige markt naar zich toe te halen.

“Temeer omdat alle innovatie steeds vanuit connectiviteit vertrekt,” besluit Frank De Weser.