Vlaanderen vergroent fiscaliteit bestelwagens

Vlaanderen vergroent de fiscaliteit voor bestelwagens. De aanpassing geldt voor nieuwe inschrijvingen vanaf 1 juli 2017. De vrijstelling voor elektrische en CNG-bestelwagens zal ook van toepassing zijn op reeds ingeschreven voertuigen.

Op 1 januari 2016 werd de verkeersbelasting voor personenwagens al hervormd. Bij de begrotingsopmaak 2017 werd beslist dit naar bestelwagens door te trekken.

De vergroende verkeersbelasting stimuleert voertuigtypes met een lagere CO2-emissie of uitstoot van verontreinigende stoffen. Net zoals bij personenwagens, zal de nieuwe verkeersfiscaliteit enkel van toepassing zijn op nieuwe inschrijvingen (zowel van nieuwe als tweedehandsvoertuigen).

Voor elektrische bestelwagens hoeft helemaal geen verkeersbelasting meer betaald. Voor CNG-bestelwagens geldt de vrijstelling tot en met 2020. Die vrijstelling zal niet alleen van toepassing zijn op nieuwe inschrijvingen, maar op alle reeds ingeschreven voertuigen (voor aanslagbiljetten vanaf 1 juli 2017). Zo worden ook eigenaars die in het verleden al een elektrische of CNG-bestelwagen gekocht hadden, beloond voor hun duidelijk groene keuze.