700.000 euro steun in kader van “Clean Power for Transport”-plan

In het licht van de eerste projectoproep rond het “Clean Power for Transport”-plan kent de Vlaamse overheid 700.000 euro steun aan zeven projecten. Van de 28 ingediende projecten keurde het departement Leefmilieu, Natuur en Energie er zeven goed. De projecten richten zich onder andere op de vergroening van nichevloten, het plaatsen van semi-publieke laadpunten en bewustmaking bij de burger.

Zes van de zeven projecten hebben als doel specifieke vloten (taxi’s, autodeelsystemen, bedrijfsvloten, bussen, …) te vergroenen. Cambio zal met elektrische deelauto’s werken en zijn klanten bewust maken van het belang van milieuvriendelijke voertuigen, Bond Beter Leefmilieu (BBL) en GTL brengen 180 e-taxi’s tegen 2020 op de baan, Traxio helpt de bedrijfswagens te vergroenen, …

De projecten die ondersteuning krijgen zijn Traxio (115.186 euro), BBL (140.000 euro), The new drive (130.000 euro), Cambio (60.347 euro), Westlease (105.101 euro), Partago (94.366 euro) en ASBE (55.000 euro).