Bouw innovatief maritiem onderzoekscentrum in Oostende begin 2017 van start

In het havengebied Plassendale 1 start begin 2017 de bouw van een nieuw maritiem onderzoekscentrum. In het centrum zullen een golfbassin en een sleeptank aanwezig zijn. Hierin zal baanbrekend onderzoek worden verricht naar de invloed van golven, getijden en wind op schepen en objecten op zee. Een en ander zal enerzijds de positie van maritiem wetenschappelijk onderzoek van Vlaanderen versterken. Anderzijds zal de ontwikkeling van het havengebied een boost krijgen doordat het onderzoekscentrum verdere kansen biedt aan grote en kleine bedrijven om zich in deze materie verder te ontplooien.

De Vlaamse regering investeert ruim 30 miljoen euro in een innovatief twee-in-één complex met een golfbassin en een sleeptank. De gunning voor het optrekken van de gebouwen werd inmiddels getekend voor een bedrag van 18,9 miljoen euro. Een samenwerkingsverband tussen Signum+ Architects en studiebureau Technum tekende het finale ontwerp uit. Het West-Vlaams bedrijf Artes-Depret (Zeebrugge) zal het volledige complex bouwen.

Het golfbassin is een betonnen constructie van 30 x 30 meter en 1,5 meter diep. Daarin kunnen gecontroleerd stromingen, golven en wind gegenereerd worden. Op die manier kunnen testen op schaal gebeuren van bijvoorbeeld drijvende windmolens, golf- en getijden-converters en andere offshore-constructies. De sleeptank is 147 x 30 meter. Daarin worden scheepsrompen en scheepsmaneuvers op een realistische manier getest.

Voor windmolenbouwers, offshore engineering en ontwikkelaars van golf- en getijdenenergie bieden beide testbassins heel wat onderzoeksmogelijkheden. De testen dragen bij tot risicobeperking en bieden de kans aan kleine en grote bedrijven om sneller te reageren op de ontwikkelingen in de markt.