“G-Cloud” grote winnaar van “eGov Awards 2016”

Agoria heeft de eerste prijs van de “eGov Awards 2016” toegekend aan het project “G-Cloud IAAS & PAAS” van de openbare instellingen van de Sociale Zekerheid en de federale overheidsdiensten. Voor de dertiende editie van deze trofee werden 36 projecten ingediend. Daarvan werden er 18 genomineerd voor de “eGov Awards”, drie in elke categorie.

Met de “eGov Awards” wil de Digital Industries-groep van Agoria de meest innovatieve, gebruiksvriendelijke en rendabele projecten bekronen, evenals de projecten die blijk geven van de beste samenwerking met andere administraties. Voor het derde jaar is er ook een categorie “Open Data” om de beste projecten die steunen op het gebruik of de terbeschikkingstelling van open data te bekronen. Het beste project in alle categorieën is het project dat deze vijf kwaliteiten het best combineert.

Winnaar in de zes categorieën is, zoals gezegd, “G-Cloud IAAS & PAAS” dat verder bouwt op de inspanningen van de voorbije jaren om ICT-infrastructuur te delen, met in 2016 een daling van 12% in de kostprijs voor virtuele servers en van 40% voor opslag. Bovendien voorziet de “hybride” G-Cloud ook in de mogelijkheid om, waar wenselijk, gebruik te maken van de “publieke” cloud.

Winnaar in de categorie “Gebruiksvriendelijkheid” werd My Coach van VDAB, een mobiele app met basisinformatie over de arbeidsmarkt en met een speciale focus op het jongerenpubliek. De app fungeert als een coach en sluit aan bij de leefwereld van de doelgroep, in casu de jongeren, door zich aan te bieden op hun onafscheidelijke smartphone of tablet.

Laureaat in de categorie “Rendabiliteit” is KLIP Digitaal van het Agentschap Informatie Vlaanderen. Als uitbreiding van KLIP (2007) zorgt KLIP Digitaal ervoor dat alle kabel- en leidingbeheerders (nutsbedrijven, openbare besturen, …) nu digitale informatie aanleveren volgens een uniek en uniform gegevensmodel.

Selor kwam als beste uit de bus in de categorie “Innovatie” met het project Be Badges. De Be Badges van selectiebureau Selor, gebaseerd op de Mozilla “open badges”-filosofie, focussen op het ontwikkelen van competenties (via life long learning of door ervaring) en dit te kunnen delen met anderen. Dat gebeurt via digitale badges die de opgedane skills aantonen.

Het project “Scillus” van de Conseil régional de la Formation scoorde best in de categorie “Samenwerking”. Scillus is een ondersteunende “human resources”-tool voor gebruik door lokale en provinciale overheden, waar bij de ontwikkeling veel belang werd gehecht aan de samenwerking tussen de mogelijke gebruikers en tevens de medewerking van opleidingsorganisaties (zoals FOREM) werd gezocht.

Stad.gent als linked open data van de stad Gent, ten slotte, gaf de concurrentie het nakijken in de categorie “Open Data”. Gent was in het verleden ook al één van de open data-pioniers en stelt de informatie voor de nieuwe website stad.gent nu ook radicaal als linked open data beschikbaar. De informatie wordt hierbij gepubliceerd via breed gedragen ontologieën waardoor de gebruikte typering uniek en universeel identificeerbaar is. Door dit publicatieproject blijven deze data ook altijd up-to-date. Dit zowel voor intern gebruik als voor gebruik door derden in apps of multi-kanaalscommunicatie.