Onvoorspelbaarheid woon/werk-traject veroorzaakt stress

Meer dan afstand en reistijd

Eén op drie autopendelaars ondervindt stress tijdens de rit van en naar het werk. Zo blijkt uit onderzoek van HR-dienstverlener Securex. Meer dan de objectieve woon/werk-afstand of de reistijd, zijn de files en de onvoorspelbaarheid ervan daarbij de bepalende factor. 61% van de automobilisten met een onvoorspelbaar traject geeft aan stress te ondervinden. Ook het openbaar vervoer gebruiken, vormt bij één pendelaar op vier een bron van stress. Bij voorspelbare trajecten gaat het zelfs om 45% van de reizigers. De onvoorspelbaarheid van het openbaar vervoer is wellicht te wijten aan technische problemen, ongevallen en/of stakingen.

Meer dan 1 op 4 (27%) zegt dat zijn woon/werk-traject hem stress bezorgt. Vooral werknemers die gebruik maken van de wagen rapporteren het meeste stress door hun traject (31%). Zij die met het openbaar vervoer komen rapporteren minder stress (26%). Wie zich te voet, met de fiets of met een combinatie van vervoersmiddelen naar het werk begeeft, ervaart het minste traject-stress (11%).

Onvoorspelbaarheid bepalende factor

Meer dan 1 op de 5 respondenten (21%) vindt de duur van zijn woon/werk-traject onvoorspelbaar. Dat is vooral zo bij werknemers die de auto gebruiken voor hun woon/werk-traject (26%). Bij werknemers die het openbaar vervoer gebruiken, zijn dit er iets minder (18%). Bij de fietsende werknemers geeft slechts 3% aan dat de duur onvoorspelbaar is. Onder de voetgangers ervaart niemand zijn woon/werk-traject als onvoorspelbaar. Bij de werknemers die een beroep doen op een combinatie van vervoermiddelen is dit 6%.

File zorgt voor onvoorspelbaarheid

Werknemers die met de auto naar het werk komen, staan bijna 1/3 (29%) van hun totale reistijd in de file (16 van de 56 minuten). Deze files maken het traject onvoorspelbaar. En het is net deze onvoorspelbaarheid die voor stress zorgt tijdens het traject: van de bestuurders met een voorspelbaar traject, geeft 21% aan dat zijn traject hem stress bezorgt. Wanneer de duur onvoorspelbaar is, loopt dat op tot 61%. Opmerkelijk in dit verband is ook dat het onderzoek aantoont dat autobestuurders die stress ervaren door hun woon/werk-traject, ook vaker stress ervaren in het algemeen (65% versus 43%) en meer symptonen van burn-out vertonen (13% versus 6%).

Ook onvoorspelbaarheid openbaar vervoer verhoogt stress

De onvoorspelbaarheid (18%) bij het openbaar vervoer (trein, bus, metro, tram) komt niet zozeer door de files, maar wellicht eerder door stakingen, technische problemen, onvoorziene vertragingen, … Deze onvoorspelbaarheid verhoogt, net zoals bij de autobestuurders, de stress die men door zijn traject beleeft. Zo ervaart 45% van de openbaar vervoer-gebruikers met een onvoorspelbaar traject stress op weg naar het werk waar dit slechts 21% bedraagt voor de reizigers met een voorspelbaar traject. Personen met traject-stress ervaren ook meer algemene stress (58% versus 38%). Bovendien verhoogt ook bij hen de trajectstress de kans op symptomen van burn-out (23% versus 3%).

Traject geeft soms rust

Opmerkelijk: bijna de helft (48%) van de werknemers geeft aan zijn woon/werk-traject nodig te hebben om tot rust te komen en de overgang te maken van privé naar werk, en vice-versa.

(Bovenstaande bijdrage kwam tot stand in samenwerking met Securex).

Meer info: www.securex.be.