Tiger Power introduceert Sunfold® PV-systeem

Milieuvriendelijk alternatief voor dieselgeneratoren met mogelijkheid tot energie-opslag

Tiger Power B.V.B.A. (Heusden) introduceert met Sunfold® een vouwbaar, voorgemonteerd PV-systeem met geïntegreerde batterijen dat in ver afgelegen gebieden, niet aangesloten op het elektriciteitsnet, inzetbaar is. Een opeenstapeling van drie Sunfolds® kan als een normale twintigvoet container worden vervoerd. In combinatie met de Storager® kan de opgewekte groene elektriciteit gedurende lange termijn worden opgeslagen. Tiger Power mikt met zijn oplossingen op toepassingen in India, de ontwikkelingslanden en de “sunbelt countries” (lees: zonnige landen, voornamelijk in Azië, Afrika en Latijns-Amerika). Op termijn wil de start-up ook add-ons en varianten op de bestaande producten ontwikkelen.

Met Sunfold® biedt Tiger Power een alternatief voor de vervuilende dieselgeneratoren. Het systeem bestaat uit opvouwbare en uitklapbare zonnepanelen die op en aan de container worden geplaatst. De zonnepanelen worden in minder dan 30 minuten uitgeklapt. Een standaard Sunfold®-systeem staat voor zowat 4,7 kWp zonnepanelen en 7,2 kWh of 10,8 kWh bruikbare opslagcapaciteit. Lange termijnslag van de groene elektriciteit vindt plaats in de Storager® met behulp van het overschot aan energie op  zonnige dagen dat het opgevangen regenwater via elektrolyse in waterstof omzet.

De Storager®, die ook met andere bestaande productie-installaties van hernieuwbare energie kan worden gecombineerd, bestaat uit drie compartimenten, met name het elektrische luik, de wateropslag (met filtratie-unit en waterstofopslag (30 bar)) en de opslag-unit voor waterstof onder hoge druk, bestemd voor lange termijnopslag en elektriciteitsdistributie. De Storager® kan inkomende stroom tot 25 kW ontvangen en voorzien in een gelijkmatige toevoer van een wisselstroom- of gelijkstroombelasting tot 10 kW. De capaciteit voor de energie-opslag op basis van zelf gegenereerde waterstof varieert van 100 kWh tot 300 kWh.

De Storager® is voorts standaard toegerust met een back-up installatie die in een bijkomende autonomie van 200 kWh voorziet. Bij een constante belasting van 3 kW bedraagt de totale autonomie van de installatie zowat vijf dagen. Voor grotere sites of meer opslagcapaciteit kunnen verschillende Sunfolds® parallel tot “power camps” worden geschakeld.

“Samen met Vito en Energyville ontwikkelde Tiger Power een energie management-systeem met specifieke functionaliteiten op basis van de weersvoorspellingen, de simulatie van de brandstofcel, profilering en voorspelling van de belasting en een zelflerend algoritme,” stelt cto Jessica Reznor. “Met die functionaliteiten wordt het laden en ontladen van de batterijen geoptimaliseerd,” wordt daaraan toegevoegd.

De ontwikkeling en testing van Sunfold® en Storager® nam twee jaar in beslag. Tiger Power investeerde, met de hulp van enkele business angels, om en bij de 900.000 euro in het hele project.

Drie doelmarkten

Naast zijn geografische focus mikt Tiger Power op drie marktsegmenten. Met Sunfold® wil het jonge bedrijf in een tijdsspanne van drie tot vijf jaar uitgroeien tot wereldwijde referentie in de mijnbouw- en constructiesector. Met power camps en waterstofopslag aast Tiger Power op het uitbouwen van een sterke aanwezigheid in de telecommunicatiesctor met India als absolute focusmarkt. Daarnaast mikt de start-up op de elektrificatie van afgelegen landbouwzones.

“In India willen we op middellange termijn een honderdtal mini-grids uitbouwen. In sub-Saharaans Afrika moeten binnen 3 à 5 jaar honderd à tweehonderd dergelijke grids haalbaar zijn”, ontleedt ceo Chris Prengels de ambities.

In India richt Tiger Power alvast een filiaal op voor de vermarkting van zijn producten. Met lokale partijen zal de start-up in joint-venture zogenaamde Renewable Energy Service Companies (RESCO’s) oprichten.