Eén derde zelfstandigen ontevreden over werk/privé-balans

Eén derde van de zelfstandigen in ons land is ontevreden met zijn werk/privé-balans. De vele werkuren zijn met stip het grootste pijnpunt, maar de tevredenheid van de zelfstandigen hangt ook grotendeels af van het aantal jaren activiteit en van het aantal werknemers in dienst. Het aanwerven van de eerste personeelsleden blijkt geen verbetering te brengen. Daarentegen wordt het dan net moeilijker om de verhouding tussen werk en privé in balans te houden. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van Acerta.

32% van de zelfstandigen is ontevreden met zijn huidige werk/privé-balans. De balans is vooral niet in evenwicht op privé-vlak. 31% is niet gelukkig met wat ze kunnen doen voor hun gezin (bijvoorbeeld samen uitgaan of helpen in het huishouden) of voor hun persoonlijke ontwikkeling (bijvoorbeeld het volgen van een opleiding). 20% geeft aan ontevreden te zijn over realisaties op vlak van werk. De groep ontevreden zelfstandigen moet veel inboeten op sociale activiteiten of tijd met het gezin, omdat ze hun werktijden minder kunnen bepalen en langere dagen moeten presteren.

Het niveau van tevredenheid wordt sterk beïnvloed door het feit of de zelfstandige in hoofdberoep al dan niet werknemers in dienst heeft. 35% van de zelfstandigen, die alleen werken, geven aan dat de werk/privé-balans beter kan. De studie toont aan dat vanaf het moment dat de zelfstandigen gaan aanwerven, de stress en ontevredenheid zienderogen stijgen. 46% van de mensen die één of twee mensen in dienst hebben, voelen een vorm van onbehagen, 48% van de zelfstandigen die drie tot vijf werknemers tevreden stellen, zijn ontevreden met hun situatie. Als er meer dan zes medewerkers in dienst zijn, wordt de levenskwaliteit van de zelfstandigen terug beter.

De overgrote meerderheid van de zelfstandigen klaagt het aantal werkuren aan als oorzaak van een scheefgetrokken werk/privé-balans. 87% van de zelfstandigen die ontevreden zijn over hun situatie, vindt dat ze te veel uren werken. Nog eens 74%  zijn van mening dat er te veel bijkomende administratie bij hun werk komt. Andere oorzaken van ontevredenheid zijn de onvoorspelbare uren en situaties van een zelfstandige, de verantwoordelijkheidsdruk, de financiële toestand of het gebrek aan ondersteuning.