Technologische industrie blijft flirten met 2% groei

Ook in 2017 blijft de technologische industrie in ons land groeien en banen creëren. In 2016 schiepen de technologiebedrijven 3.000 nieuwe jobs. Dit jaar wordt, ondanks de sluiting van Caterpillar, nog op een netto-groei van 200 banen gerekend.

De loonmatiging van de voorbije jaren bevorderde de export en zorgde voor banen. Agoria vreest evenwel dat indien de loonmatiging wordt stop gezet, dat banen zal kosten. Met name de hoge inflatie en de koppeling hiervan met ons automatisch indexsysteem, bedreigt onze verbeterde concurrentiepositie, zo luidt het. De federatie stelt daarom voor een hervorming van het indexsysteem voor door de indexering van de lonen te plafonneren. Agoria denkt daarbij aan een indexering voor iedereen tot het minimumloon van 1.560 euro.

Ondanks de trage groei in de markten waarin de technologische industrie actief is, noteert men toch een lichte groei van zowat 2%. Ook digitalisering blijft een groei- en jobmotor.

En, zeer opvallend: 75% van de technologiebedrijven is positief over de verbeterde competitiviteit.

Het belang van de afbouw van de loonkostenhandicap wordt aangetoond door de evolutie van het marktaandeel van onze technologiebedrijven op de exportmarkten. In 2008 lag het marktaandeel van de Belgische technologiebedrijven binnen de EU-handel nog boven 6%. Dat aandeel daalde, als gevolg van de ontsporende loonkost, jaar na jaar tot 5,33% in 2015. In 2016 is er een herstel tot 5,4%. In 2017 verwacht Agoria een verder herstel tot 5,65%.