Het zakenleven onder Trump: “business as usual”?

Wordt soep zo warm gegeten als opgediend?

Een muur langs de Mexicaanse grens? Bedrijven terugroepen die delokaliseerden? Handelsverdragen op losse schroeven? Tijdens de verkiezingscampagne liet Donald Trump ontelbare ballonnetjes op. Nu hij effectief de 45ste Amerikaanse president is, ligt er dan ook één vraag op de lippen van menig ondernemer in de VS: welke impact heeft dat op de handel?

Met de aangekondigde belastingsverlagingen en infrastructuurwerken, en de belofte om jobs terug te brengen naar de VS, kreeg het vertrouwen van Average Joe alvast een flinke duw in de rug. De indicator van het consumentenvertrouwen bereikt zelfs zijn hoogste peil sinds vijftien jaar. Veel Amerikanen zijn dus overtuigd dat Trump de economische groei binnen de VS zal aanzwengelen.

Versnelling van lokale investeringstrend

Onder het campagnemotto “America First” wil Trump alles op alles zetten om zoveel mogelijk jobs en rijkdom binnen de VS te houden. De drastische verlaging van de vennootschapsbelasting van 35 naar 15%, in combinatie met hoger importtarieven, zal wellicht meer buitenlandse bedrijven aanzetten tot het openen van een lokale vestiging.

Vooral onze kleinere exporteurs en start-ups zouden daar wel eens de dupe van kunnen worden. Ze hebben vaak te weinig financiële slagkracht voor zo’n lokale vertegenwoordiging. Tegelijk zouden ze door de hogere importtarieven met een prijshandicap worden opgezadeld.

Van de koelkast naar de diepvriezer

Boven TTIP, het vrijhandelsakkoord tussen de VS en Europa, hangen al een tijdje donkere wolken. Ook onder Hillary Clinton zou de honorering van dit akkoord wellicht een problematische zaak zijn geweest. Tijdens de presidentiële campagne toonden beide kandidaten zich koele minnaars van TTIP.

Onder meer voor onze baggeraars is dat een streep door de rekening. TTIP wou de restricties verbonden aan de Jones Act weghalen. Deze protectionistische wet uit 1920 verbiedt het gebruik van buitenlandse schepen in de binnenlandse maritieme markt, waardoor de VS ontoegankelijk terrein is voor hen.

Multinationals zullen evenmin gelukkig zijn als TTIP voor onbepaalde duur de diepvriezer ingaat. Dat geldt trouwens ook voor de heronderhandeling of opheffing van andere vrijhandelsakkoorden, zoals TTP (Trans-Pacific Partnership) en NAFTA (North American Free Tree Agreement).

Op de verkeerde kandidaat gegokt

De ICT- en biotech-sector draaien voor een groot stuk op buitenlands talent. Onder Obama groeide de invloed van technologiespelers op het federale beleid enorm. Vandaag spenderen de vijf grootste ICT-bedrijven dubbel zoveel aan lobbyisten als Wall Street. In de aanloop naar de verkiezingen gokte de meerderheid van de invloedrijke ICT-bedrijven aan de westkust op de verkeerde kandidaat, of ze steunden openlijk de campagne van Clinton. Facebook-topman en mede-oprichter van PayPal Peter Thiel was een van de grote uitzonderingen op die regel. Momenteel is hij dan ook de hoop van de westkust om de eigenheid van de regio naar de nieuwe regering te vertalen.

Immigratievisa zijn vandaag al een van de grote struikelblokken voor Vlaamse KMO’s. Op jaarbasis worden - onder strenge voorwaarden - 60.000 exemplaren van het courantste type uitgereikt, het merendeel aan Indiaas software-talent. Om toptalent te kunnen aantrekken, zijn ze cruciaal, maar nu leeft de vrees dat Trump dat aantal serieus zou terugschroeven.

“Business as usual” overheerst voorlopig

Momenteel zit iedereen nog met veel vraagtekens. Het is dus logisch dat bij buitenlandse bedrijven wat onzekerheid heerst. Thans overheerst vooral “business as usual”.

Van de extra investeringen in de verouderde weg-, spoor- en luchthaveninfrastructuur, kunnen ook Vlaamse constructiebedrijven een graantje meepikken. Op voorwaarde dat ze in de VS vertegenwoordigd zijn.

De meeste Vlaamse bedrijven die veel zakendoen met de VS, hebben al geïnvesteerd in een vestiging ter plaatse om dichter bij hun klant te opereren. Amerikanen kopen graag Amerikaans, dat is altijd al zo geweest. Die ondernemers hopen vooral dat ze mee kunnen surfen op de positieve effecten van het stimulusprogramma.

Invloed Washington niet overschatten

Als Trump effectief de protectionistische maatregelen uitrolt die hij tijdens de presidentiële campagne heeft aangekondigd, dan zal de hele wereld de gevolgen voelen. Toch mag de invloed van Washington niet worden overschat. Heel veel instrumenten voor het economisch beleid situeren zich op staatniveau. In sommige staten die in de voorbije jaren door republikeinen werden bestuurd, is het beleid business-vriendelijk, waarbij buitenlandse bedrijven dezelfde incentives krijgen als lokale spelers. Met Trump in het Witte Huis zal dat niet meteen veranderen.

(Bovenstaande bijdrage kwam tot stand in samenwerking met Flanders Investment & Trade).

Meer info: www.flanderstrade.be.

Zeven gouden tips voor uw eerste stappen in de markt

1. Zie het niet meteen te groots.

De Amerikaanse markt is immens. Baken daarom een beperkte regio af waarin u de temperatuur opmeet en praktijkervaring kan opdoen. Voor consumptiegoederen zijn New York, Los Angeles, Chicago of San Francisco de geknipte thuismarkten. Door de hoge lonen en dito uitgaven is er in deze steden een veel grote vraag naar luxe-artikelen, design, delicatessen, …

2. Bezoek een vakbeurs.

Denk aan een product of dienst en er bestaat een vakbeurs of -congres voor in de VS. Naast New York zijn Las Vegas, Orlando en Chicago belangrijke beurs- en congrescentra. Een beurs is de ideale plek om het potentieel van uw product of dienst in te schatten. Voelt u na uw bezoek dat er meer in zit, dan kan u op de volgende editie zelf een beursstand nemen. Zorg er in dat geval wel voor dat u al een Amerikaans adres en een kleine stock heeft. Zo speelt u kort op de bal voor klanten van het eerste uur.

3. Ga spreken op een congres.

Veel vakbeurzen en congressen lanceren een “call for proposals” waarbij ze bedrijven uitnodigen om een presentatie te geven. Ook buitenlandse ondernemers zijn er welkom.

4. Neem een advocaat in de arm.

Geen enkele Amerikaanse ondernemer die zichzelf ernstig neemt, zal een contract onderhandelen - laat staan tekenen - zonder het fiat van zijn advocaat. Wie zijn advocaat meebrengt naar de onderhandelingstafel toont dan ook meteen dat hij het serieus neemt.

5. Voorzichtig met exclusiviteit.

Aan één agent of distributeur exclusiviteit geven voor het volledige land: het is een courante beginnersfout. Voorzie in het contract ook steeds duidelijke voorwaarden over verkoopscijfers en omzet. Je advocaat kan erop toezien dat de overeenkomst expliciet alle nodige verplichtingen en verantwoordelijkheden van beide partijen vermeldt.

6. Zet in op sociale media.

De meeste sociale netwerken zagen het levenslicht in de VS. LinkedIn alleen al telt er 93 miljoen gebruikers. Maak daarom - mocht u dat nog niet hebben - voor uw eerste prospectiereis werk van een professioneel LinkedIn-profiel en een bedrijfspagina op Facebook.

7. Onderschat uw klant niet.

Amerikaanse klanten hebben heel hoge verwachtingen qua service-niveau en snelheid, zeker als het over leveringen van on-line bestellingen gaat. Er wordt ook heel soepel omgesprongen met de terugname van producten.