België op één in Europa met digitalisering werkplek

Uit een onderzoek bij grote Europese ondernemingen blijkt dat België voorop loopt in de digitale modernisering van de werkplek. Gemiddeld is 38% van de grote Europese ondernemingen gevorderd in die modernisering: in België is dat al bij 46% van de ondervraagde bedrijven het geval. Slechts 7% van de Belgische organisaties moet er nog mee van start, wat uitzonderlijk laag is. Dat blijkt uit het onderzoek “Digital Workplace in Europe” van de Europese marktonderzoeker PAC-CXP, mee uitgevoerd in opdracht van Matrix42.

In het algemeen komt uit het onderzoek naar voor dat de omschakeling naar de digitale werkplek versnelt, zelfs al staat het concept bij vele Europese ondernemingen nog in de kinderschoenen. Wegens de algemene digitalisering van onze maatschappij en onze jobs, is die omschakeling nochtans een noodzaak. Remmende elementen zijn onder meer ontoereikende IT-budgetten en allerlei verplichtingen op het vlak van beveiliging en compliance.

Wegens de digitale transformatie - het moderniseren en verregaand digitaliseren van alle processen in een onderneming - wijzigen Europese bedrijven hun werking fundamenteel. Men doet dat om verschillende redenen: sneller kunnen veranderen, de kwaliteit van de dienstverlening verbeteren, processen optimaliseren of meer innovatie nastreven. Het centrale punt voor die veranderingen is echter altijd de werkomgeving van de medewerkers. Hun prestaties zijn namelijk van cruciaal belang in onze kenniseconomie. Driekwart van de ondervraagde IT- en HR-managers meent dan ook dat de kwaliteit van de IT-werkomgeving van groot belang voor het succes van het bedrijf is.

Bij één op twee Europese ondernemingen krijgt de modernisering van de werkplek dan ook een hoge prioriteit. Maar door te kiezen voor eenvoudige oplossingen, zoals het toerusten van medewerkers met mobiele toestellen en gaan gebruiken van nieuwe toepassingen, voldoet men niet aan alle vereisten om de digitale transformatie te kunnen ondersteunen. Bedrijven moeten kiezen voor een echt Digital Workplace-concept, waarin alle aspecten aan bod komen, inclusief ondersteuning van alle operationele processen en informatiebeveiliging.

Het belang van de digitale werkplek blijkt ook nog onvoldoende uit de investeringsplannen van Europese ondernemingen. Momenteel is men vooral gericht op het verbeteren van de interactie met klanten, de introductie van Internet of Things-systemen en data-projecten. De modernisering van de werkplek werd in het verleden in de eerste plaats ingezet om de efficiëntie te verhogen. Nu heeft men daarmee andere doelstellingen, zoals het verhogen van de tevredenheid van medewerkers, stimuleren van samenwerking en innovatie.

Meer sectornieuws

Agenda