Vlaanderen maakt 1,2 miljoen euro vrij voor beveiliging bedrijventerreinen

De Vlaamse regering reserveert 1,2 miljoen euro voor een open projectoproep om de veiligheid op bedrijventerreinen te verhogen. Daarnaast voorziet het nieuwe kennisnetwerk bedrijventerrein-management ook in eerstelijnsadvies, informatie en ervaringsuitwisseling.

Bedrijven die zich op hetzelfde bedrijventerrein bevinden, werken steeds vaker samen op vlak van energie, logistiek, duurzaam woon/werk-verkeer, eco-efficiëntie, beveiliging, … Dat bedrijventerrein-management draagt zo bij tot zowel een hogere efficiëntie en effectiviteit voor de individuele bedrijven. De Vlaamse regering ondersteunt bedrijventerrein-management en wenst bestaande en nieuwe initiatieven daaromtrent zowel financieel als niet-financieel verder te ondersteunen, inspelend op de actuele thema’s en de behoeften van het werkveld.

Vlaanderen lanceert thans een nieuwe projectoproep om de algemene veiligheid op bedrijventerreinen te verhogen, vermits dit op veel terreinen een knelpunt is. Met deze oproep worden projecten beoogd die op een integrale en duurzame manier de veiligheid op bedrijventerreinen gestructureerd aanpakken.

De oproep richt zich op zowel voorbereidende trajecten als op uitvoeringsprojecten en technologische investeringen en is daarom in drie onderdelen opgesplitst. Vooreerst is in een subsidie voorzien voor de uitvoering van een integrale screening op het vlak van beveiliging, brandveiligheid of verkeersveiligheid (80% van de totale kosten met een maximum van 20.000 euro). Daanaast is betoelaging mogelijk voor uitvoeringskosten voor eenmalige technologische maatregelen, aanpassingen aan de inrichting van het terrein en preventieve campagnes (voor 50% van de totale kosten met een maximum van 50.000 euro).

Ten slotte komen ook voorbereidende trajecten voor de inplanting en uitbating van een truckers-parking voor subsidie in aanmerking (ten bedrage van 60% van de totale kosten, met een maximum van 70.000 euro).

De projectoproep wordt georganiseerd door het Agentschap Innoveren & Ondernemen. Hij richt zich naar bedrijventerreinverenigingen, beheerders van bedrijventerreinen en lokale besturen. Projectaanvragen kunnen tot ten laatste 31 mei 2017 worden ingediend.

Naast de projectoproep beveiliging wordt ook een kennisnetwerk bedrijventerrein-management opgericht, dat alle belanghebbenden wil ondersteunen via eerste lijnsadvies, informatie en ervaringsuitwisseling. Het kennisnetwerk wordt uitgebouwd door de vijf Provinciale Ontwikkelingsmaatschappijen (POM’s) en richt zich tot bestaande en opstartende bedrijventerreinverenigingen, lokale besturen en ontwikkelaars of beheerders van bedrijventerreinen.