Mitel-studie ontbloot alarmerende kosten inefficiënte communicatie

Onderzoek in opdracht van Mitel, leverancier van bedrijfs-, cloud- en mobiele communicatie, toont aan dat inefficiënte communicatie bedrijven elk jaar gemiddeld een verlies van ruim 10.000 euro per medewerker kost.

Onderstaand sommen we de belangrijkste  conclusies uit het rapport op:

  • Medewerkers besteden meer dan twee derden van hun tijd aan communicatie en samen werken, terwijl bijna 15% van de totale werktijd door inefficiënte communicatie wordt verspild.
  • Chat en instant messaging (IM) blijven een uitdaging voor bedrijven als gevolg van het ontbreken van interoperabiliteit tussen applicaties.
  • Medewerkers besteden het grootste deel van de tijd dat ze communiceren aan het lezen en beantwoorden van e-mail.

De studie brengt de alarmerende kosten van inefficiënte communicatie en het slecht samen werken aan het licht. Ze laat tevens zien dat zowel grote als kleine bedrijven beperkt worden door de beschikbare communicatiemiddelen, die precies zijn bedoeld om de productiviteit te verhogen.