Slimstock staat voor juiste voorraad op juiste moment in juiste kanaal

Nieuwe versie Slim4 diept functionaliteiten verder uit

Slimstock Belgium B.V.B.A. (Mechelen) introduceert versie 4.7 van zijn Slim4-software. Die voert een aantal nieuwe functionaliteiten in en verfijnt bestaande. Slim4 integreert vraagvoorspelling met het oog op aankoop- en stockoptimalisatie. Door de diepgaande kennis over impact van voorraad, slaagt het bedrijf erin om de applicaties steeds meer te doen opschuiven in de richting van intelligent en doordracht aankoop-management dat in de hypercompetitieve omgeving van vandaag de dag een steeds belangrijkere rol binnen het voorraadbeheer opeist. Kennisdeling binnen een hechte klanten-community moet het bedrijf blijvend positioneren in het aanbieden van intelligente supply chain-oplossingen.

Huidig ceo Eric van Dijk lag mee aan de basis van het sterk expansieve Slimstock dat in 1993 in het Nederlandse Zwolle werd opgericht. Op dit ogenblik heeft Slimstock met hoofdkantoor in Deventer (Nederland) vestigingen in achttien landen over de hele wereld. Vijf jaar terug opende het bedrijf een vestiging in Mechelen. In Diegem is een satellietkantoor aan de slag.

“Sterproduct van Slimstock is de Slim4-software die zich toespitst op vraagvoorspelling en voorraadoptimalisatie (inventory management). Van zuiver software-leverancier is Slimstock over de jaren uitgegroeid tot een kennisbedrijf van eerste rang op het vlak van het supply chain-beheer. Zo verzorgen we met Slimstock Academy bijvoorbeeld ook opleidingen rond voorraadoptimalisatie. Ook voor bedrijven die niet met Slim4 werken, verzorgen we opleidingen, trainingen en begeleiden we het in het verbeteren van hun supply chain-processen,” stelt Jos Crooijmans, zaakvoerder van Slimstock B.V.B.A.

Slimstock Academy zet in op kennisdeling door voorraadspecialisten. Het biedt een uitgebreid pallet aan opleidingen rond forecasting, voorraadbeheer, voorraadanalyse en het ontdekken van verbeterpotentieel.

“Belangrijk is niet enkel dat we klanten een tool voor voorraadoptimalisatie aanreiken, maar ook een bijdrage leveren tot een verdere professionalisering van de inkoopdienst. Via professionalisering kan de inkoper zijn strategische rol binnen de organisatie opeisen. Een betere interne samenwerking leidt hoedanook tot een optimalisatie van de bedrijfsprocessen in het algemeen,” verduidelijkt Wim Van Loo, sales manager Slimstock Belgium.

Vooraad-management is fundamenteel aan het veranderen. De eerste klant die met Slim4 werkte had een assortiment van 4.000 artikelen. Als planner kan je dan nog op artikelniveau beslissingen nemen. Inmiddels heeft Slimstock klanten met vele honderdduizenden SKU’s op voorraad. Dan is er sprake van een ander abstractieniveau. Als planner moet je dan in processen gaan denken, niet in artikelen. Om dat te kunnen is een ander kennisniveau vereist, zo luidt het.

Partner van ERP-vendors

Elk ERP-programma heeft uiteraard zijn eigen voorraadmodule. Maar de geboden functionalteiten schieten doorgaans tekort om met succes de huidige inventory management-uitdagingen aan te gaan. ERP-oplossingen registreren en capteren doorgaans data. Precies daarin schuilt de toegevoegde waarde van een specialist als Slimstock.

“Slim4 koppelt met ruim honderd ERP-pakketten wereldwijd. De in die applicaties opgeslagen data wendt Slim4 aan bij het uittekenen van een optimaal voorraadbeheer. Bovendien worden die data met bijkomende parameters verrijkt, die van klant tot klant kunnen verschillen,” zo nog Crooijmans. Duidelijk met succes, want de implementatie van Slim4 staat voor een mogelijke voorraadreductie van 15 à 30%, een efficiëntieverhoging tot wel 50% en een meeromzet van 2 à 5% dankzij een betere beschikbaarheid, getuigt de country manager.

Omwille van het succes van e-commerce, waarbij het wel of niet op voorraad leggen een belangrijke succesfactor is, vindt Slim4 de jongste tijd nog makkelijker de weg naar retail-omgevingen. De applicatie draait evenwel ook in technische groothandels, handels in bouwmaterialen, productiebedrijven, verdelers van onderdelen en dies meer.

“Wereldwijd telt Slim4 momenteel een zevenhonderdtal klanten met een vijfduizend getrainde gebruikers. Jaarlijks start Slimstock meer dan honderd nieuwe projecten op,” aldus Crooijmans.

Implementatie van Slim4 levert de klant in eerste instantie een aantal “quick wins” op het vlak van voorraadbeheer op. Het reikt daartoe een aantal makkelijk in te voeren begrijpbare modellen en algoritmes aan. Daarnaast leidt Slim4 naar een integrale voorraadstrategie, waar het veel bedrijven nog steeds aan ontbeert.

De oplossing helpt bedrijven om hun voorraadstrategie op één lijn te krijgen doorheen de hele organisatie, waarbij de verantwoordelijkheden van de verschillende afdelingen worden vastgelegd op vlak van de voorraadoptimalisatie. Ten slotte diept Slim4, zoals gezegd, ook die data uit de achterliggende systemen op die nodig zijn om aan optimaal voorraadbeheer te doen.

Binnen de sector onderscheidt Slimstock zich door zijn sterk innovatiegerichte insteek alsook door een verregaande differentiatie per subsector. Per sector biedt de vendor gerichte oplossingen aan. De meeste onder hen komen vaak tot stand in co-development en co-creatie met de klant, waarbij op concrete sectorbehoeften wordt ingespeeld.

Op de referentielijst staat een grote verscheidenheid aan klanten, zowel multinationale ondernemingen als KMO’s. Voorbeelden zijn Colruyt, Dreamland, Bol.com, Krëfel, Cortina, Veritas, International Duty Free, Vandeputte Safety, Dassy, Brouwland, Santens, …

Intelligentie troef

Als supply chain software rangschikt Slim4 artikelen op basis van hun historische vraagpatroon en de opbouw van de vraag. Dat gebeurt met een ingebouwde intelligentie op basis van de beschikbare data. Slim4 analyseert permanent de afzet van alle artikelen en kan zo de vraag accuraat voorspellen Dat resulteert automatisch in een besteladvies dat heel eenvoudig wordt omgezet naar een klant-en-klare bestelling richting leverancier. Op basis van de tool kunnen eveneens strategische analyses worden gemaakt voor bijvoorbeeld een oordeelkundige afhandeling van het longtail management.

“Uitdaging is de juiste voorraad op het juiste tijdstip op de juiste plaats in het juiste kanaal te krijgen. De opkomst van de omni-channel economie heeft immers voor een bijkomende uitdaging gezorgd”, schetst de zaakvoerder de bijkomende complexiteit.

Dat alles maakt voorraadvoorspelling er bovendien niet makkelijker op, want die verschilt dan nog eens per branche, per levenscyclus, per product, …

“De belangrijkste uitdagingen in het hedendaags inventory management schuilen in de omni-channel supply chain, het tactisch voorraadbeheer en het cashflow-beheer,” benadrukt Van Loo.

Zo is het voor elk bedrijf, van middelgroot tot groot, zaak de juiste balans te vinden tussen het beperken van het werkkapitaal in voorraad en een goede beschikbaarheid. Slim4 biedt hen daarbij constant de mogelijkheid om, waar nodig, bij te sturen. Niet onbelangrijk is dat de oplossing ook als analyse-tool fungeert. Zo brengt Slim4 bijvoorbeeld de impact op de kost van de buffervoorraad in beeld indien de service levels voor bepaalde producten worden gewijzigd.

Wim Van Loo: “Verdienste van Slim4 is dat de oplossing borg staat voor een betere communicatie tussen productie, sales, aankoop en logistiek. Door die zaken intern te integreren wordt een maximaal resultaat neergezet. Slim4 is in dit verband van wezenlijk belang voor de professionalisering van de aankoop. Een aankoper kan handmatig maximaal 200 tot 250 artikelen optimaal aansturen. Dat houdt in dat er in heel wat bedrijven dus een behoorlijk aantal artikelen zijn waarvan het voorraadpeil niet wordt aangestuurd. Artikelen zonder gerichte aansturing staan doorgaans gelijk met gemiste kansen”.

Strategie spoort met marktevolutie

De strategie van Slimstock spoort duidelijk met de huidige marktevolutie. Recent onderzoek van de supply chain-markt diept de drie voornaamste tendensen op de Belgische markt op. Op één en twee staan het stimuleren van innovatie vanuit de inkoopfunctie en het bundelen van inkoopkennis met partners. Die bevestigen Simstock’s visie die er vanuit gaat dat de aankoop binnen het stockbeheer alsmaar belangrijk wordt, dat oordeelkundig inventaris-management steeds meer een kwestie van aankoop-management wordt. De op twee na belangrijkste markttendens is het betrekken van leveranciers bij innovatie. Leveranciers of producenten tonen zich steeds vaker bereid om het stockbeheer van hun klanten over te nemen. Sommige klanten zijn zelf vragende partij hiervoor.

De meeste van de nieuwe of verfijnde functionaliteiten in Slim4 hebben te maken met een verder doorgedreven interfacing met achterliggende ERP-oplossingen, zodat de opgeslagen data in de toekomst nog slimmer kunnen worden aangewend voor zoek- en analyse-opdrachten, al dan niet in het kader van vraagvoorspelling. Een volgende versie zal ook werk maken van order collaboration, waarbij klanten en leveranciers in de keten inzicht in elkaars voorraden krijgen.

Meer sectornieuws

Agenda