Meer flexibiliteit dankzij Wet Peeters

Wet Wendbaar en Werkbaar werk is een feit

De Wet Wendbaar en Werkbaar werk is een feit. Met dit pakket maatregelen wil minister Kris Peeters er voor zorgen dat werk “werkbaar” is en blijft voor de werknemers. Tegelijk wil Peeters het werk “wendbaar” maken voor de werkgevers en er dus voor zorgen dat mensen meer kansen krijgen om werk te combineren met gezin, zorg en opleiding. Heel wat van de maatregelen uit deze nieuwe wet gaan over flexibiliteit.

Met de annualisering van de kleine flexibiliteit hebben werkgevers de mogelijkheid om af te wijken van het standaarduurrooster. Dat betekent dat er bijvoorbeeld niet altijd 38u per week gewerkt moet worden, maar dat er kan afgewisseld worden met alternatieve piek- en daluurroosters, al mogen die wel maar twee uur meer of minder bevatten dan de normale dagelijkse arbeidsduur en er mag ook nooit meer dan 9u per dag gewerkt worden.

Deze regeling bestond vroeger ook al, maar volgens de nieuwe maatregel moet de wekelijkse arbeidsduur nu over een kalenderjaar nageleefd worden of een andere periode van 12 maanden en dus niet over een kortere periode zoals vroeger. Ook al wordt er de ene week meer en de andere week minder gewerkt, voor de berekening van het maandloon wordt rekening gehouden met de gemiddelde arbeidsduur per week, bijvoorbeeld 38u/week.

Overuren

Voortaan kan een werknemer ook ingaan op het aanbod van de werkgever om vrijwillig tot 100 overuren te presteren. De werkgever kan dus aan zijn werknemer de vraag stellen of hij overuren wil presteren. Is de werknemer akkoord dat moeten ze hierover een schriftelijke overeenkomst afsluiten die maximum 6 maanden geldig is. Volgens het systeem worden deze overuren in principe onmiddellijk uitbetaald aan 100 procent met een overloon van 50 of 100 procent afhankelijk of het gaat om prestaties tijdens de week of op zon- of feestdagen. Een andere mogelijkheid is om deze overuren op te sparen, dan hebben we het over het loopbaansparen, ook een nieuwe maatregel.

Loopbaansparen

Dankzij het loopbaansparen kan de werknemer tijd sparen en die later omzetten in verlofdagen. Zo kan hij zelf voor een deel zijn loopbaan bepalen en zelf kiezen wanneer hij een rustperiode inlast. Tijd opsparen kan bijvoorbeeld door vrijwillige overuren te presteren of bijvoorbeeld met extra legale verlofdagen zoals anciënniteitsdagen. Op dit moment is bepaald dat enkel “tijd” kan worden opgespaard, maar deze maatregel zou in de toekomst misschien ook uitgebreid kunnen worden zodat ook premies in geld, zoals de extralegale eindejaarspremie, opgespaard kunnen worden en daarna omgezet in verlofdagen.

Voor het invoeren van het systeem van loopbaansparen is het in eerste instantie wachten op het initiatief van de sectoren. Als zij geen initiatief nemen kan het loopbaansparen op het vlak van de onderneming ingevoerd worden door een ondernemings-CAO af te sluiten. Het spreekt voor zich dat bij het invoeren van dit systeem heel goede afspraken moeten gemaakt worden. Want wat als iemand bijvoorbeeld ontslagen wordt, wat gebeurt er dan met de opgespaarde uren?

(F.V.)

(Bovenstaande bijdrage kwam tot stand in samenwerking met Group S V.Z.W. (Brussel))

Meer info: 02/507.15.11 of https://www.groups.be.