STEMmig de toekomst in: werkzoekende schoolverlaters in Vlaanderen

De Schoolverlatersstudie van VDAB beantwoordt aan de vraag naar de tewerkstellingskansen van de Vlaamse schoolverlaters. Ze onderzoekt welke opleidingen goede kansen bieden op werk en na welke opleidingen de zoektocht naar een job wat moeizamer verloopt. De Schoolverlatersstudie 2016 heeft betrekking op jongeren die de school in 2015 hebben verlaten en die door VDAB één jaar lang werden opgevolgd.

In juni 2016 werd nagegaan hoeveel van deze schoolverlaters als werkzoekend waren ingeschreven. Onderstaand lijsten we de voornaamste conclusies op:

  • Het aandeel schoolverlaters dat één jaar na het school verlaten werkzoekend is, was in juni 2016 het laagst in vijf jaar tijd, 11%. Dit lage werkzoekendepercentage weerspiegelt de sterke groei van de Belgische arbeidsmarkt in 2016. De jobcreatie was het hoogst sinds jaren.
  • Het aandeel schoolverlaters dat zonder enige kwalificatie de arbeidsmarkt betreedt, stabiliseert. Na de sterke daling tussen 2011 en 2014, blijft het aandeel op 7,8% steken.
  • Nog steeds meer mannen dan vrouwen kiezen voor een STEM-opleiding (Science - Technology - Engineering - Mathematics). Mannelijke STEM’ers stromen ook vlotter door naar de arbeidsmarkt dan de mannelijke niet STEM’ers. Bij vrouwen zien we het omgekeerde: niet STEM’ers presteren gemiddeld beter dan STEM’ers. Alleen op master-niveau scoren vrouwelijke STEM’ers even goed als niet-STEM’ers.
  • Een zevende jaar BSO3 of TSO3 loont meer dan de moeite, vooral binnen STEM-opleidingen. De keuzen voor STEM én een specialisatie- of se-n-se-jaar verhoogt sterk de kansen op de arbeidsmarkt.
  • Het aandeel mannelijke schoolverlaters uit STEM-richtingen in TSO3 daalt verder. Ten opzichte van 2011 tekent zich in de studiegebieden “Auto”, “Bouw” en “Mechanica-Elektriciteit” een daling af van respectievelijk 28%, 35% en 28%. Met de grote vraag naar technische profielen en geschoolde arbeiders is dat geen goede zaak.
  • Professionele bachelors en masters maken nog steeds een uitstekende aansluiting met de arbeidsmarkt. Niet alle opleidingen blijken evenwel even goed te matchen met de vraag op de arbeidsmarkt.
  • Meer vrouwen dan mannen verlaten de school met een hoger diploma. Van de vrouwelijke schoolverlaters haalt 55% een PBA- of MAS-diploma, tegenover 39% van de mannelijke schoolverlaters.
  • Het aandeel hooggeschoolden blijft verder toenemen. Voor het eerst wordt de kaap van 50% overschreden. Jammer genoeg gaat dat ten koste van de middengeschoolden.