Agentschap Innoveren & Ondernemen stroomlijnt steuninstrumentarium verder

2016 was het eerste werkjaar van de fusie-entiteit Agentschap Innoveren & Ondernemen, waarin het Agentschap Ondernemen en het IWT hun krachten bundelden. In dat jaar zette het agentschap in op maximale continuïteit voor zijn klanten-ondernemers. Die konden economische steun en innovatiesteun blijven aanvragen. Vragen rond advies, naar informatie en begeleiding bleven gehoor vinden en werden behandeld. Het Contact Center noteerde vorig jaar een toename van het aantal vragen m.b.t. financiering (+ 25%) en ondernemerschap (+ 27%). Dat laatste wordt vooral verklaard door de projecten onder de noemer “Sterk Ondernemen”.

Voorts zette het Agentschap Innoveren & Ondernemen een aantal zaken in de markt die de synergieën tussen innoveren en ondernemen bewerkstellingen. Denk aan de KMO-groeisubsidies en aan de innovatieve bedrijfsnetwerken (13) en de Speerpunt-clusters (4). Die laatste bevorderen de onderlinge samenwerking tussen ondernemingen enerzijds en de samenwerking met kennisinstellingen anderzijds.

Naast het cluster-beleid en de KMO-groeisubsidies besteedde Agentschap Innoveren & Ondernemen in 2016 ook aandacht aan de relatie met zijn partners. Het agentschap stelde vorig jaar 11 partners aan om de doelstellingen “Meer starters, meer blijven en meer groeiers” vorm te geven. Resultaat is een dienstverlenend netwerk dat ondernemingen gedurende hun hele levenscyclus begeleidt, gaande van de pre-starters en starters over de groeifase tot en met de opvolging van overname.

In 2017 werkt Agentschap Innoveren & Ondernemen verder aan het stroomlijnen en vereenvoudigen van het instrumentarium op het vlak van innovatie en ondernemen.