Belgische KMO blijft baksteen in de maag hebben

Structura.biz (Strombeek-Bever) peilde voor het tweede jaar op rij naar de koop- of verhuisintenties in de Belgische industriële KMO-markt.

Uit de bevraging blijkt dat 42% van de huurders binnen de vijf jaar wil verhuizen en 36% zelf graag in de aankoop van een eigen pand wil investeren. De factoren waarom ze momenteel huren: financieel haalbaar (42%), een ontoereikend aanbod (35%) dat hen voorlopig noopt tot huren, flexibiliteit in ruimte (21%). Veertien procent van de totale steekproef van huurders wil binnen het jaar verhuizen. Van de verhuizers vindt 61% de ligging van het pand het belangrijkste criterium. De bereikbaarheid voor de medewerkers speelt hierbij een doorslaggevende rol.

Bij de eigenaars is 48% al langer dan tien jaar eigenaar van zijn pand, 51% onder hen heeft het pand uit eigen vermogen gefinancierd. 68% van de eigenaars heeft een pand om dezelfde vennootschapsnaam als hun activiteit staan. 87% van de eigenaars heeft geen intentie om te verhuizen. Van de 4% van de eigenaarspopulatie die binnen het jaar wil verhuizen, vindt 75% de ligging het belangrijkste criterium, waarbij ook hier de bereikbaarheid voor de medewerkers van doorslaggevend belang is.