Gelukkige werknemers blijven trouwe medewerkers

Meer dan 8 Vlamingen op 10 tevreden met job

Drie op de tien Vlamingen zou een nieuwe stap in zijn carrière overwegen als er zich een mooie kans voordeed. Dat blijkt uit een on-line onderzoek dat VDAB voerde bij 1.000 werkende Vlamingen. Jongeren zijn nog het meeste geneigd om hun job in te ruilen voor een nieuwe uitdaging. De mogelijkheden die ze bij hun werkgever krijgen, bepalen sterk of ze uiteindelijk de stap naar een ander bedrijf zetten.

Meer dan 8 op de 10 Vlamingen voelt zich tevreden in zijn huidige job. Hoger opgeleiden en medewerkers van middelgrote ondernemingen zijn het meest tevreden. Vooral de leeftijdscategorie 35 - 54 jarigen rekent zichzelf tot de gelukkige werknemers. Jongeren en oudere medewerkers scoren net iets lager.

Mensen die gelukkig zijn in hun job, overwegen het minste om van baan te veranderen, hoewel toch ook daar bijna 1 op de 5 verkondigt dat ze een mooi aanbod zeker in overweging willen nemen. De oudere werknemers blijken de loyaalste medewerkers. Hun bereidheid om nog van werkgever te veranderen is nog maar de helft van die bij andere leeftijdscategorieën. Goed nieuws voor werkgevers, want het betekent dat de ervaring ook bereid is om aan boord te blijven.

Ongelukkig gevoel

Werknemers voelen zich vooral ongelukkig over de mogelijkheden die bedrijven bieden om aan carrièreplanning te doen. 1/3 is van mening dat carrièreplanning weinig bespreekbaar is binnen het bedrijf. Eén op de zes ziet zelfs helemaal geen opties. Ze willen mogelijkheden zien en ook inspraak krijgen als het om hun kansen en ambities gaat. Maar even goed willen ze aan het einde van hun loopbaan nog duidelijkheid krijgen over de verwachtingen die aan hen gesteld worden om zo lang mogelijk aan het werk te blijven. Vooral lager opgeleide medewerkers zien een gebrek aan kansen om hun eigen loopbaan vorm te geven en hun doelstellingen waar te maken. Wat daarbij heel sterk opvalt is dat alle werknemers de carrièremogelijkheden op -planning rechtstreeks in verband brengen met het geluk in hun job. Wie weinig kansen ervaart binnen het bedrijf, vertaalt dat ook veel sneller naar een ongelukkig gevoel in zijn of haar job.

Verveling

De jongere werknemers zijn erg gevoelig voor die openheid, dynamiek en toekomstperspectieven. Ze hebben schrik om vast te geraken in een baan waarvan ze vinden dat die weinig of geen toekomst biedt. Dat zegt ook Teddy, ondertussen doorgegroeid tot lead operator in een toonaangevende Vlaams bedrijf: “ Ik vind die flexibiliteit en vrijheid in elk geval tof. Het kan stresserend zijn, omdat de dingen niet meer vastliggen als vroeger. Maar ik heb liever de stress van een nieuwe uitdaging dan verveling.”

Steun

In een krapper wordende arbeidsmarkt, wil elke werkgever gemotiveerde en gedreven medewerkers binnenhalen. Het is een verzekering om de ingrijpende veranderingen het hoofd te bieden en de toekomst van het bedrijf te verzekeren. Als je er kunt voor zorgen dat sollicitanten duidelijke en goede redenen hebben om voor je bedrijf te kiezen, heb je zeker een voetje voor. Openheid en transparantie over wat je als bedrijf belangrijk vindt en waar je voor staat, worden door je huidige en toekomstige werknemers hoog ingeschat.

Eenmaal mensen voor je bedrijf werken, willen ze gesteund worden om hun ambitie waar te maken en hun loopbaan zelf vorm te geven. Een gezonde werksfeer, een benaderbaar management en voldoende mogelijkheden om zich bij te scholen, beïnvloeden de medewerkers sterk. Gelukkige werknemers zijn trouwe werknemers, geven ze zelf aan in de VDAB-enquête. Als je dat kapitaal kunt koesteren, vaar je er als werkgever wel bij.

(Bovenstaande bijdrage kwam tot stand in samenwerking met VDAB)

Meer info: www.vdab.be.