Nieuwe wet op de private veiligheid definitief goedgekeurd

De Kamer heeft de nieuwe wet op de private veiligheid definitief goedgekeurd. De vorige wet dateerde van 1990 en was na dertig jaar dienst dringend aan herziening en modernisering toe.

De nieuwe wet erkent de private sector als een volwaardige partner in de veiligheidsketen. Zowel de interne bewakingsdiensten als de bewakingsondernemingen maken vandaag integraal deel uit van de veiligheidsstrategie van ondernemingen. Door specifieke expertise op het vlak van technologische middelen (zoals bijvoorbeeld drones en mobiele camera’s) kunnen ze nuttige ondersteuning bieden aan politie- en veiligheidsdiensten, die daardoor de handen vrij hebben om op andere taken te focussen.

Voor de ondernemingen is het van essentieel belang dat de kwaliteit van de bewakingsdiensten van hoog niveau is. Om dit te garanderen, voert de wet een strikt vergunningensysteem in. Bij het uitvoeren van bewakingsactiviteiten voor eigen rekening of voor derden is steeds een vergunning vereist.

De wet kent bijkomende bevoegdheden toe aan de bewakingsagenten en interne bewakingsdiensten., bijvoorbeeld wat sweepings (het preventief doorzoeken van lokalen en goederen) en het gebruik van drones betreft. In bepaalde omgevingen met een specifiek veiligheidsrisico’s, zoals bijvoorbeeld luchthavens of SEVESO-bedrijven, kunnen deze over bijkomende bevoegdheden beschikken. De steeds veranderende veiligheidsomstandigheden in de maatschappij maken een dergelijke gecontroleerde flexibiliteit in de bevoegdheden voor bewakingsdiensten een noodzaak.