PMV neemt 25%-belang in ESCO-bedrijf Wattson

De Vlaamse investeringsmaatschappij PMV (Brussel) heeft in het licht van een kapitaalverhoging een belang genomen van 25% in Wattson N.V. (Gent). Wattson, opgericht in februari 2016, is een zogenaamde ESCO (Energy Service Company), die de studie, bouw, financiering en opvolging van energiebesparende maatregelen in één dienstenpakket op maat combineert.

ESCO's focussen onder meer op het verbeteren van de energie-efficiëntie in bestaande gebouwen en processen. PMV heeft 20 miljoen euro vrijgemaakt om investeringen in energie-efficiëntie aan te moedigen. De participatie in Watson is de eerste binnen dat opzet. Andere aandeelhouders van Wattson zijn 3E, Impact Capital en de oprichters Stijn De Roo, Stefaan Quinart en Antoon Soete. Het bedrijf ontstond overigens als spin-off van 3E. Als ESCO is Wattson momenteel onder andere actief in negentien woonzorgcentra van Senior Living Group waar CO2-besparing en comfortverhoging wordt nagestreefd.

De investeringen van ruim 4 miljoen euro in isolatie, stookplaatsrenovaties (inclusief drie warmtekrachtkoppelingen en een zonneboiler), fotovoltaïsche panelen en relighting worden met eigen middelen gerealiseerd en in een projectvennootschap ondergebracht. De eerste batch van maatregelen in twaalf woonzorgcentra is al twee jaar operationeel, behaalt de vooropgestelde energiebesparingen van 30% en is inmiddels bij KBC geherfinancierd.

Wattson richt zich in de eerste plaats op uitbaters van grote gebouwen met een stabiel energieverbruik en lange termijn ambites (lees: de Vlaamse niet-residentiële of tertiaire gebouwenmarkt, nvdr.). Naast de participatie, stelt PMV ook een revolving fund ter beschikking voor de financiering van de projectvennootschappen.

Meer info: 0473/68.45.98 of http://www.wattson.be.

Meer sectornieuws

Agenda