VDAB past nieuwe techniek “taalarme screening” op migranten toe

VDAB zet een nieuwe technische taalarme screening in de markt voor anderstalige werkzoekenden met een migratie-achtergrond.

De taalarme screening kadert in het bredere actieplan “Integratie door werk” van VDAB. Dit actieplan is erop gericht om anderstalige werkzoekenden met een migratie-achtergrond sneller en op maat aan het werk te helpen. De lineaire trajecten, die vaak lang duurden omdat werkzoekenden eerst de taal aanleren en pas daarna op zoek gaan naar werk, worden hiermee doorbroken. Dankzij de taalarme technische screening kunnen de talenten en competenties van anderstalige werkzoekenden met een migratie-achtergrond worden herkend. Taal is niet langer een barrière maar een competentie die men op de werk- en opleidingsvloer verder kan aanleren.

De screening van de technische competenties gebeurt aan de hand van opdrachten waar taal geen (grote) rol speelt. Dat kan door het gebruiken van afbeeldingen van het gewenste resultaat, het gebruik van werktekeningen die de opdracht verduidelijken of afbeeldingen van tussentijdse stappen in een productieproces.

De taalarme screening staat toe om anderstalige werkzoekenden met een migratie-achtergrond in te schatten naar hun “kennen” en “kunnen”. Hierdoor kunnen ze sneller op de arbeidsmarkt worden geïntegreerd. Dat heeft als voordeel dat er door werk verder aan de ontwikkeling van de Nederlandse taal kan worden gewerkt. Hiervoor zet VDAB zijn bestaand instrumentarium in, zoals onder meer Werkplekleren met ondersteuning van Taal op de werk- en opleidingsvloer.