Vier voordelen van ESB voor zorginstellingen

Zorginstellingen krijgen te maken met steeds meer computersystemen, databases én externe partijen. De integratie van verschillende bedrijfsapplicaties is daarom eerder een noodzaak dan een luxe. Hoe meer systemen u integreert, hoe efficiënter u te werk gaat en hoe minder risico u loopt op fouten. Maar hoe zit dat als u de systemen beheert van een zorginstelling met honderden locaties? Dan is een Enterprise Service Bus (ESB) de oplossing. Hiermee koppelt u al uw bedrijfssystemen en brengt u informatie op één plek samen. En dat heeft voordelen voor bereikbaarheid, budgettering én personeelsdata. We lijsten de vier belangrijkste voordelen onderstaand op.

Tegenwoordig gaan we ervan uit dat iedereen wel weet wat een ESB is. Maar zo vanzelfsprekend is die kennis niet. Daarom voor de zekerheid een korte samenvatting. Een Enterprise Service Bus is een verbindingsstuk (middleware) dat verschillende systemen op elkaar aansluit. Dankzij dit knooppunt kunnen verschillende databases met elkaar worden geïntegreerd. Dat geldt voor interne systemen, maar er kan ook verbinding worden gemaakt met externe applicaties. Hierdoor kan dezelfde informatie op verschillende plekken worden opgevraagd en hergebruikt. En dat is om een aantal redenen handig.

1. Mobiele data-uitwisseling.

In veel zorginstellingen werken medewerkers volgens een veranderend rooster. Dat betekent veel wisselende diensten die moeten worden gecommuniceerd, aangepast en gedocumenteerd. Een roulerend rooster is foutgevoelig en doet af aan de bereikbaarheid van behandelaars. En dat is nu juist zo belangrijk in een instelling waar 24/7 zorg wordt verleend. Een ESB maakt het mogelijk verschillende applicaties aan elkaar te koppelen. Hierdoor kunnen medewerkers de juiste informatie (namen, telefoonnummers en planningen) altijd raadplegen, bijvoorbeeld op hun mobiele telefoon. Resultaat: minder fouten, meer efficiëntie en een betere bereikbaarheid.

2. Hergebruik van gegevens.

De integratie van systemen is handig voor medewerkers, maar draagt ook bij tot een beter geordende administratie. Laten we bij het voorbeeld van het rooster blijven. Informatie over de planning en de gemaakte uren kan met een API (Application Programming Interface) aan de ESB worden gekoppeld. Hierdoor komt informatie over uren en onregelmatigheidstoeslagen direct uit bij de financiële afdeling. Daar kan een wijziging snel worden doorgevoerd in het systeem en direct worden doorgevoerd in het salaris van een medewerker. Zonder ESB zouden deze data opnieuw moeten worden ingevoerd en het salaris handmatig opnieuw moeten worden berekend.

3. Betere afstemming met andere partijen.

Niet alleen intern zorgt de ESB voor de stroomlijning van de informatie. Ook de gegevensuitwisseling met externe partijen wordt makkelijker. Zo koppelt u uw computersystemen met een ESB eenvoudig aan het Landelijk Schakelpunt (LSP). Hierdoor kan informatie over patiënten (bijvoorbeeld medicijngebruik) snel tussen verschillende zorginstellingen worden uitgewisseld. Dat is voor Care-organisaties belangrijk omdat veel van hun cliënten naar hun eigen huisarts buiten de instelling gaan. Deze is, dankzij de ESB, op de hoogte van het behandelplan, medicatie en algemene gezondheid van de patiënt. En op zijn beurt koppelt hij nieuwe informatie ook snel terug naar de organisatie.

4. Budgetbeheer.

In veel organisaties rouleren er PIN-passen en kasboeken. In de Care-sector, bijvoorbeeld, doen cliënten vaak zelf boodschappen voor zichzelf of hun groep. Zicht houden op de financiële stromen kan hierdoor een uitdaging zijn. Met een ESB kan je voor iedere medewerker, groep en cliënt aangeven hoeveel saldo er maandelijks op zijn of haar PIN-pas moet worden bijgeschreven. Geld is hierdoor altijd en overal te traceren omdat de ESB alle transacties en bijschrijvingen bijhoudt en met andere brondata integreert. Door kasgeld af te schaffen en te verruilen voor een ESB-integratie, bespaart u op de administratiekosten én gaat er minder geld verloren door een gebrek aan overzicht.

Systeemintegratie en de zorg lijken steeds beter samen te gaan. Waar IT vroeger slechts ondersteuning bood op financieel en strategisch gebied, is het nu volledig geïntegreerd in de werkdag van zorgmedewerkers en behandelaren. De ESB speelt hierin een belangrijke rol vemits deze oplossing zorgt voor meer efficiëntie, minder fouten én betere zorg. Bang voor te veel complexiteit op de werkvloer en achter de schermen? Laat u dan van tevoren goed adviseren en werk met een betrouwbare partner samen. Zo heeft u alle voordelen van een ESB, zonder tijd kwijt te zijn aan implementatie en IT-beheer.

(Bovenstaande bijdrage kwam tot stand in samenwerking met InterSystems Benelux B.V. (Vilvoorde)).

Meer info: 02/464.97.20 of www.intersystems.com.