Cryptoware heeft grotere impact dan GDPR

Veel bedrijven zijn enorm bezig met de komst van de GDPR. Toch zal deze verplichte regelgeving misschien niet op korte termijn de verkoop van security-oplossingen gaan domineren. Cryptoware gaat, gezien de impact, binnenkort een veel grotere rol spelen.

Rond de komst van de GDPR gebeurt hetzelfde als bij de komst van de Wet Meldplicht Datalekken. Er wordt veel over gesproken, maar in de markt is toch vooral een afwachtende houding zichtbaar. Ondernemers kijken naar oplossingen en elkaar, maar zolang er geen jurisprudentie bestaat, zal niemand het onderste uit de kan halen. De aanname dat de verkoop van beveiligingsoplossingen door deze wet- en regelgeving een boost heeft gekregen, valt dan ook voor dit moment te relativeren.

Wat wel een enorme rol speelt, is cryptoware. De impact die cryptoware heeft op bedrijven is enorm. Hiermee is iedereen veel meer mee bezig dan met het andere. Duidelijk is dat er maatregelen tegen malware en dergelijke genomen moeten worden en dat er anders wordt gereageerd dan op inkoopaanvragen voor reguliere hardware. Ceo’s kunnen niet anders, want met een besmetting ligt heel hun hele bedrijf stil. Dat kost handenvol geld en mogelijk besmetten zij dan ook leveranciers en afnemers. Cryptoware drukt iedereen met de neus op de feiten en daarbij hoort het inzicht dat meer in betere security investeren geen optie is, maar noodzaak.

Omzet

De impact van deze afwijkende houding valt terug te zien in de omzet. Het aantal nieuwe klanten in IT-security groeit gestaag en de vraag naar endpoint-oplossingen, waarvan tot voor kort werd aangenomen dat dit marktsegment min of meer verzadigd was, maakt met een groei van 20 procent per maand een ongekende fase door. Next gen-oplossingen, zoals in de vorm van een intelligente last line of defense, worden ook steeds vaker gevraagd. De verwachting is dat de vraag naar die producten weldra eenzelfde dubbelcijferige groei cijfers laat zien.

(Bovenstaande bijdrage kwam tot stand in samenwerking met Sophos Benelux)

Meer info: 00-31/162.480.240 of https://www.sophos.com.