Vlaanderen investeert in 3D-printing voor onderwijs

Meer scholen dan ooit gaan actief aan de slag met STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics). STEM gaat om het opbouwen van wetenschappelijke, technische en wiskundige inzichten, concepten en praktijken en het inzetten ervan om complexe vragen of een levensecht probleem op te lossen. Onlangs nog maakte de Vlaamse minister van Onderwijs 225.000 euro vrij voor initiatieven in dat verband, waaronder 100.000 euro om voor het basisonderwijs een globale schoolvisie rond STEM te ontwikkelen.

De Vlaamse industrie investeert zelf ook in STEM, de nood op de arbeidsmarkt aan technische profielen - ook hoogopgeleide - is daar wellicht niet vreemd aan. Daarom gaan scholen ook steeds meer op zoek naar manieren om met 3D-printing aan de slag te gaan. Bedrijven schreeuwen immers om meer technisch en wetenschappelijke geschoolde leerlingen. Flam3D V.Z.W., de 3D-print sectororganisatie van Vlaanderen die zeventig bedrijven en organisaties verenigt, wil zijn steentje bijdragen met een gezamenlijk initiatief: een drietal gelinkte websites die scholen en onderwijsinstellingen in staat stellen om concreet met de technologie aan de slag te gaan.

Een eerste vraag - hoe ga je met 3D-printing om in de klas? - wordt omstandig behandeld op de site onderwijs.flam3d.be. Volgens Flam3D is 3D-printing niet alleen een “skill van de toekomst” maar tevens interessant didactisch materiaal. Naast techniek komen de leerlingen ook in aanraking met natuurkunde, scheikunde, wiskunde en beeldende vorming. Ze gaan fantaseren, bedenken, ontwerpen, voorbereiden, bouwen, testen en (her)gebruiken.

De sectorfederatie wil scholen ook helpen in hun zoektocht naar een gepaste printer. De keuze is immers afhankelijk van het beschikbare budget, de mogelijkheden van de printer en - niet in het minst - de lesdoeleinden.

Om het aanbod te vervolledigen werd ook een web-pagina gecreëerd om het aanbod aan 3D-print-opleidingen op te lijsten.