Alles wat u moet weten over het zomerakkoord

Vanaf 2018 staan er een hele resem sociaal-economische hervormingen gepland. Dit zijn de belangrijkste punten uit het zomerakkoord voor werkgevers.

1.  Proefperiode

De proefperiode die in 2014 werd afgeschaft, zal niet opnieuw worden ingevoerd. Wel wordt de opzegtermijn tijdens de eerste 6 maanden van de aanwerving vanaf januari 2018 gewijzigd.

Anciënniteit

Opzeg nu

Opzeg 2018

< 1 maand

2 weken

1 week

< 2 maand

2 weken

1 week

< 3 maand

2 weken

1 week

< 4 maand

4 weken

3 weken

< 5 maand

4 weken

4 weken

< 6 maand

4 weken

5 weken

2.  500 euro per maand extra verdienen zonder RSZ of belastingen

Werknemers en zelfstandigen die minstens 4/5de werken kunnen in de toekomst met vrijetijdswerk tot 500 euro  per maand bijverdienen zonder daar sociaal of fiscaal voor belast te worden. Deze maatregel gaat in vanaf januari 2018 en geldt ook voor gepensioneerden. Het gaat dan om klusjes en activiteiten zoals het gras afrijden bij de buren, babysitten of helpen in bijvoorbeeld een sportvereniging. Deze regel geldt ook voor wie een bijverdienste heeft in de deeleconomie zoals AirBnb of Uber. Het onbelast bijverdienen kan tot 500 euro per maand en 6.000 euro per jaar.

3.  Flexi-jobs ook in andere sectoren

De flexi-jobs, waarmee werknemers vandaag kunnen bijklussen in de horeca, worden uitgebreid naar de detailhandel, zelfstandige kleinhandel, kleinhandel in voedingswaren en warenhuizen. Bakkers, slagers en uitbaters van krantenwinkels zullen daardoor een beroep kunnen doen op het systeem. Naast werknemers zullen ook gepensioneerden met een flexi-job tewerkgesteld kunnen worden.

4.  Starterjobs

Het aanwerven van jonge werknemers van 18 tot 21 jaar zal vanaf 2018 worden bevorderd via een vermindering van de arbeidskost van de werkgever zonder dat aan het netto-loon van de werknemers wordt geraakt.

5.  Studentenarbeid

Jongeren tussen 16 en 18 jaar zullen ook op zondag mogen werken. Al blijft voor bepaalde sectoren een verbod of zondagwerk gelden.

6.  Welzijn op het werk

Bedrijven met meer dan 100 werknemers worden verplicht een burn-out coach aan te stellen. Dit moet de gezondheid van de werknemers vrijwaren en hen beschermen tegen psychosociale risico’s binnen de onderneming. De financiering zal gebeuren via een heroriëntering van bestaande middelen (risicogroepen, vorming). Daarnaast zal vanaf januari voor werknemers een mogelijkheid ingevoerd worden om zich buiten de arbeidstijd te deconnecteren.

Er werden ook maatregelen genomen rond onder meer, winstdeelname van werknemers,  e-commerce, interimwerk, mystery calls, enzovoort.

(Bovenstaande bijdrage kwam tot stand in samenwerking met Group S V.Z.W. (Brussel))

Meer info: 02/507.15.11 of https://www.groups.be.