CETA treedt in werking

De verschillende Belgische werkgeversorganisaties tonen zich tevreden dat CETA, het vrijhandelsakkoord tussen de Europese Unie en Canada, op 21 september j.l. in werking is getreden.

Sindsdien genieten KMO’s nieuwe commerciële voordelen: afschaffing van 98% van de bilaterale tarieflijnen, betere toegang tot de Canadese dienstenmarkt, de mogelijkheid om deel te nemen aan Canadese overheidsaanbestedingen op federaal, provinciaal en lokaal niveau en de beperking van technische handelsbarrières.

Dit vrijhandelsakkoord van de nieuwe generatie betekent een aanzienlijke vereenvoudiging van de trans-Atlantische handel met een geavanceerde economie van meer dan 35 miljoen inwoners en creëert nieuwe kansen voor onze exporteurs en importeurs op de Noord-Amerikaanse markt.

De werkgevers roepen de betrokken Belgische overheden op om de bepalingen van CETA volledig en onmiddellijk toe te passen en om alle nodige maatregelen te treffen met het oog op snelle en ongehinderde ratificatie van het akkoord door alle Belgische federale instanties.