Skyline Communications investeert 20 miljoen euro in bijkomend bedrijfspand

Nieuwe DataMiner-versie moet technologievoorsprong consolideren

Wie langsheen de E403 rijdt, kan in Izegem bezwaarlijk blind blijven voor het bedrijfspand van Skyline Communications N.V. Inmiddels heeft het snel groeiende bedrijf er een uitbreidingsproject in aanbouw, goed voor een investering van 20 miljoen euro. Skyline Communications werd onlangs bekroond met de “Leeuw van de Export 2017” in de categorie grote ondernemingen. In 2010 haalde het die trofee in de categorie kleine ondernemingen. Een en ander geeft aan hoe steil de groeiprestaties van de West-Vlaamse KMO zijn. Enkele weken terug opende Skyline Communications nog een vestiging in Singapore om de APAC-regio te bedienen. Het bedrijf geeft momenteel grote internationale technologiespelers het nakijken als het op end-to-end netwerk-management van complexe technische eco-systemen aankomt. “Dankzij DataMiner hebben we momenteel wereldwijd niet echt een één-op-één concurrent”, stelt ceo Ben Vandenberghe.

Vandaag wordt Skyline Communications gerund door Ben Vandenberghe (ceo) en zijn broers Bert (cto) en Frederik (cfo). Het was nochtans vader Leo die het bedrijf in 1985 oprichtte in het ouderlijk huis te Rumbeke, waarvoor de kinderen een deel van de speelkamer dienden af te staan. Als medewerker van Barco was Leo Vandenberghe medio de jaren ’70 nauw betrokken bij de opstart van de afdeling kabeltelevisie-apparatuur. Met Skyline Communications was hij tussen 1985 en 2000 erg succesvol met de ontwikkeling van RF-elektronica voor kabeltelevisienetwerken, met de gekende aftakdozen als vlaggenschip. Pionierswerk werd geleverd toen medio de jaren ’90, als gevolg van de opkomst van het Internet, het kabeltelevisienetwerk bidirectioneel diende uitgebouwd.

Als oudste zoon Ben in 1998 voor het familiebedrijf gaat werken, betrekt dat intussen een klein kantoortje met vijf medewerkers in Izegem. “Voor innovatie bleef nog weinig ruimte, logistiek en prijs waren  bepalend in de kans op verdere groei. Het veranderend regelgevend kader, de steeds veeleisendere eindklanten en het groeiend belang van het Internet deden Skyline Communications de shift maken van hardware- naar software bedrijf. We gingen proactief nadenken over de wijze waarop communicatienetwerken in de toekomst zouden worden beheerd en aangestuurd. Het zou immers niet lang duren alvorens de toenemende complexiteit de broadcast- en media-industrie in de richting van een geautomatiseerd performant netwerkbeheer zou duwen”, herinnert Ben Vandenberghe zich.

De tweede generatie besloot niet enkel de software-kaart te trekken. Daarnaast opteerde ze ervoor om de nieuwe activiteit van meetaf internationaal uit te bouwen met een insteek die beduidend breder lag dan de kabeltelevisietoepassingen. Kortom, Skyline Communications ging de brede mediamarkt aanspreken, gaande van de content-makers (MTV, Discovery Channel, …) over de wereldwijde distributieketens (die over satelliet, glasvezel, … lopen) tot de lokale landelijke netwerken, die gebruik maken van draadloze -, koper-, coax- of fiber-technologie.

DataMiner

Uitdaging voor de broadcast-industrie, die voor de nodige zenuwachtigheid binnen de sector zorgt, is hoe de klant aan zich te binden binnen een steeds grotere convergentie tussen de verschillende spelers in die markt. Mediabedrijven of andere organisaties pakken niet enkel uit met eigen content, maar bouwen ook eigen platformen waarmee ze die, via het Internet, rechtstreeks aan de eindklant kunnen bezorgen. Ook partijen als Amazon en Google zullen straks met een eigen content-platform uitpakken. Bovenop komt lineaire televisie bij de jeugd onder steeds grotere druk te staan.

Gevolg is dat de communicatiekanalen en transmissiesystemen alsmaar complexer worden. De software-component eist binnen dit marktsegment een steeds belangrijkere rol op. IP-netwerken komen alsmaar nadrukkelijker in beeld. Signalen worden software-matig aangestuurd en verdeeld. Het encoderen van een videokanaal gebeurt niet langer door een hardware-device, wel door software. Precies die toenemende complexiteit in het beheer van dergelijke platformen is koren op de molen van Skyline Communications.

“Vlaggenschip van Skyline Communications is DataMiner, dat we in 2003, na drie jaar ontwikkeling, lanceerden. DataMiner is een software-platform voor het monitoren, beheren en aansturen van de netwerkinfrastructuur. Key value proposition is dat DataMiner een multi-vendor oplossing is”, schetst Ben Vandenberghe.

DataMiner biedt met andere woorden een alternatief voor de oplossingen van grote technologiespelers als Ericcson, Harmonic of andere Cisco’s, die allemaal met eigen technologie uitpakken. Resultaat was dat de steeds complexere communicatie- en transmissienetwerken vaak waren opgebouwd uit een amalgaam van technologieën. Eventuele incidenten waren derhalve niet zo makkelijk op te lossen.

“Als onafhankelijke speler leverde Skyline Communications een software-technologie die het mogelijk maakt alle apparatuur en systemen automatisch te beheren en aan te sturen, dit over de hele keten”, zo nog onze gesprekspartner.

Bij het begin van dit millennium mocht Skyline Communications Telenet als eerste klant optekenen. Vanaf 2006 ging de onderneming zijn succes op de internationale markten beproeven. Tot 2010 “beperkte” DataMiner zich tot end-to-end monitoring en netwerkbeheer. Daarna maakt het bedrijf de omslag naar het aansturen van die platformen. De reactieve technologie ingeval van incidenten maakte plaats voor een proactieve aanpak, waarbij DataMiner automatisch correcties doorvoerde, zoals het herconfigureren van het netwerk en het herrouteren van signalen bij mogelijk dreigend onheil. Onze gesprekspartner verwijst naar de tweede generatie van DataMiner graag als het orkestratietijdperk. Dat is nog volop aan de gang nu de infrastructuur van on-premise naar off-premise (lees: de cloud, nvdr.) migreert.

“Voor de klant vertaalt zich dat in een fors toegenomen flexibiliteit. De gebruikte platformen worden bijzonder dynamisch, de eisen qua aansturing nemen hand over hand toe”, weet de ceo.

Om zijn technologievoorsprong te consolideren, maakt Skyline Communications momenteel werk van de ontwikkeling van de derde generatie van DataMiner, die predictief wordt.

“We maken daarvoor gebruik van artificial intelligence en Big Data. Het specifieke R&D-team dat we hiertoe opzetten, zal in de komende vijf à tien jaar op die materie focussen. De eerste AI-functionaliteiten zijn inmiddels al in de nieuwe DataMiner-oplossingen aanwezig”, luidt het.

Internationale referenties

In 2010 boekte Skyline Communications een omzet van 4,6 miljoen euro. Dat cijfer liep vorig jaar op tot 30 miljoen euro, waarvan 92% op de exportmarkten werd gerealiseerd. Dit jaar stevent het bedrijf - volgens een conservatieve raming - af op 35 à 36 miljoen euro.

Administratief draait DataMiner momenteel in 106 landen. In wezen zijn dat er veel meer. Een klant als Eutelsat bijvoorbeeld, één van de grootste spelers wereldwijd op het gebied van satellietcommunicatie, maakt in de hele wereld gebruik van het software-platform van Skyline Communications. DataMiner wordt immers ook ingeschakeld in de sterk groeiende markt van Internet over satelliet of voor het doorseinen van GSM-signalen (in bijvoorbeeld Afghanistan). Skyline Communications bewaakt momenteel de netwerkverbindingen via satelliet met 15.000 schepen en vliegtuigen wereldwijd.

Met OneWeb, een nieuw satelliercommunicatienetwerk dat volgend jaar zijn eerste tien productiesatellieten lanceert, werd een mega-contract gesloten om draadloos Internet wereldwijd beschikbaar te maken. De Russische staatstelevisie RTRN beheert de 10.000 transmitters in zijn volledige zenderpark met DataMiner. Andere klanten van de West-Vlaamse KMO zijn onder meer telecom-gigant AT&T, SES-Astra, Liberty Global (referentie-aandeelhouder van Telenet), Al Jazeera, NBC Universal, DLR (Deutsche Luft und Raumfahrt), Sky, …

Uitbaters van televisienetwerken, telco’s, satellietuitbaters en broadcasters of content providers intregreren DataMiner in hun Network Operation Centers (NOC’s), die steeds vaker worden gevirtualiseerd.

Izegem blijft thuisbasis

In de toekomst wil Skyline Communications voornamelijk blijven focussen op “technology leadership”. Izegem blijft binnen dit alles evenwel de centrale expertise-hub.

In 2014 hevelde de KMO zijn activiteiten over naar een nieuwbouwpand langsheen de E403. Op een terrein van 18.000 m² investeerde Skyline Communications er 10 miljoen euro in een kantoorpand van 6.000 m², verdeeld over zeven bouwlagen. De 65 medewerkers van toen zijn er inmiddels 275 geworden, waarvan er een tweehonderdtal actief zijn vanuit de West-Vlaamse uitvalsbasis.

Aanpalend heeft Skyline Communications inmiddels een tweede kantoorpand in aanbouw, dat in oppervlakte bijna dubbel zo groot en vijftig meter hoog wordt. Van de twaalf bouwlagen worden de twee hoogste gereserveerd voor een event space, waar seminaries, productlanceringen, opleidingen en social events zullen worden georganiseerd. De acht overige verdiepingen worden als kantoren ingericht. Investering: 20 miljoen euro. Oplevering is gepland voor eind volgend jaar.

Ben Vandenberghe: “We blijven voor een sterk gecentraliseerde aanpak opteren. We bewegen ons immers binnen een heel complexe materie, waar een maximale interactie tussen de verschillende expertises vereist blijft”.

Sinds drie jaar heeft Skyline Communications een vestiging in Florida ter ondersteuning van de klanten in Noord- en Zuid-Amerika. In september huldigde het bedrijf een vestiging in Singapore in voor het servicen van de APAC-regio. Twee jaar terug opende Skykline Communications een kantoor in Lissabon, maar dat fungeert als aanvulling voor de werving van human skills.

Meer sectornieuws

Agenda