Is een bedrijfswagen nog een interessante verloning?

België is het land van chocolade, wafels en … bedrijfswagens. Want nergens rijden er procentueel gezien zoveel bedrijfswagens over de wegen als in ons land. Om het aantal files te verminderen, moedigt de overheid ondernemingen aan om hun medewerkers een mobiliteitsvergoeding aan te bieden in plaats van een bedrijfswagen. Terwijl de concrete uitwerking van die mobiliteitsvergoeding nog volop aan de gang is, weerklinkt alsmaar vaker de vraag of een bedrijfswagen nog een interessante verloning is. Het korte antwoord? Ja! Zowel voor werkgevers als werknemers.

Als werkgever betaalt u een patronale sociale bijdrage op het bruto-loon dat u aan uw werknemer geeft. Die bijdrage is verschillend per sector, maar bedraagt minimaal 30%. Uw werknemer betaalt op zijn loon 13,07% sociale bijdrage en een bedrijfsvoorheffing. Twee keer een belasting die hoger is wat u en uw werknemer betalen op een bedrijfswagen.

Voordeel voor werkgever

Maakt een bedrijfswagen deel uit van uw verloningssysteem? Dan moet u daar een solidariteitsbijdrage op betalen. Die bijdrage wordt berekend op basis van de CO2-uitstoot van de wagen. Hoe hoger de uitstoot, hoe meer u betaalt. Maar zelfs de maximumbijdrage ligt lager dan de (minimaal) 30% die u betaalt als patronale sociale bijdrage. En dus blijft een bedrijfswagen ook voor u interessant.

Voordeel voor werknemer

Uw werknemer moet een voordeel van alle aard (VVA) betalen op zijn bedrijfswagen, want hij gebruikt de wagen ook voor privé-doeleinden. Het VAA is een forfait dat berekend wordt op basis van de cataloguswaarde en de CO2-uitstoot van de wagen. Maar ook dat forfait ligt lager dan het voordeel dat de werknemer werkelijk geniet als hij over een bedrijfswagen kan beschikken. Uw werknemer hoeft zelf geen wagen te kopen en een tankkaart, onderhoud en verzekering zijn meestal inbegrepen.

Goede afspraken

Geeft u uw werknemer een bedrijfswagen? Vergeet dan geen “car policy” op te stellen. Daarin legt u de gemaakte afspraken over de bedrijfswagen vast. Een goede “car policy” omschrijft zeker:

  • wat er gebeurt met de wagen wanneer uw werknemer langdurig afwezig is (bijvoorbeeld door ziekte of tijdskrediet)
  • wanneer uw werknemer zijn wagen moet teruggeven (bijvoorbeeld op de laatste dag van zijn arbeidsovereenkomst)
  • de verantwoordelijkheid van uw werknemer om de wagen als een goede huisvader te onderhouden
  • wat uw werknemer moet doen wanneer hij bij een ongeval betrokken is
  • wie de franchise betaalt
  • wie er met de bedrijfswagen mag rijden (alleen uw werknemer of ook zijn familieleden?)

Door deze zaken in een “car policy” op te nemen, voorkomt u problemen. Want goede afspraken maken goede vrienden.

(Bovenstaande bijdrage kwam tot stand in samenwerking met Group S V.Z.W. (Brussel))

Meer info: 02/507.15.11 of https://www.groups.be.