Securitas wint allereerste overheidsopdracht voor private bewaking kazerne

Na het doorlopen van de conforme overheidsprocedure heeft Securitas N.V. (Neder-over-Heembeek) de overheidsopdracht voor de bewaking van de kazerne "Cdt. De Hemptinne" te Heverlee definitief binnengehaald. Het contract, dat op 17 november j.l. een aanvang nam, heeft een looptijd van vier jaar, met een mogelijke verlenging van één jaar.

Op 10 februari 2017 zette de federale regering het licht op groen voor de opstart van een overheidsopdracht betreffende een meerjarige raamovereenkomst voor de bewaking van het kwartier in Heverlee. Na het doorlopen van de procedures en een standstill-periode van tien dagen, werd het contract aan Securitas gegund.

Naast toegangscontrole zal het bedrijf ook voorzien in een sleutelbeheersysteem, bewaking en inbraakdetectie. Securitas werkte daarvoor een concept uit dat een combinatie biedt van manbewaking met technologische oplossingen zoals videobewaking, detectiesystemen en intelligente sleutelkasten.

Securitas heeft een jarenlange ervaring met de bewaking en beveiliging van openbare gebouwen, ambassades en internationale instellingen. Het bedrijf werkt nauw samen met de politiediensten.

Meer info: 02/263.55.55 of http://www.securitas.be.