D'Ieteren bereikt akkoord met CD&R voor instap in Belron

D'Ieteren en Clayton, Dubiler & Rice (CD&R, Londen) hebben overeenstemming bereikt omtrent de intrede van laatstgenoemde in het kapitaal van de groep Belron. Clayton, Dubiler & Rice verwerft een belang van 40% in de marktleider in de herstelling en vervanging van voertuigbeglazing. D'Ieteren en het management houden de resterende 60% van de aandelen aan.

De transactie waardeert Belron op een ondernemingswaarde van 3 miljard euro. Na aftrek van aangepaste schulden (inclusief een dividenduitkering van 453 miljoen euro), stemt dat overeen met een netto-vermogenswaarde van ongeveer 1.550 miljoen euro. De transactie blijft onderworpen aan de goedkeuring van de bevoegde regelgevende autoriteiten en mededingingsinstanties.

Meer info: 02/536.54.39 of http://www.dieteren.com.