Europa investeert 27 miljoen euro in Albertkanaal

De Europese Commissie kent in het kader van de CEF Blending Call 2017 27 miljoen euro subsidiesteun toe aan de opwaardering van het Albertkanaal.

Het Albertkanaal is de belangrijkste waterweg in Vlaanderen en een cruciale hinterland-verbinding voor de haven van Antwerpen en motor voor de economie in de regio. Jaarlijks wordt maar liefst 40 miljoen ton aan goederen via de binnenvaart over dit kanaal vervoerd. Het Albertkanaal houdt zo nu al elk jaar twee miljoen vrachtwagens uit de file (8.000 vrachtwagens per dag, elke dag). Meer en meer ondernemingen vinden de weg naar deze watersnelweg. En het Albertkanaal kan nog aantrekkelijker worden als er iets wordt gedaan aan de beperkte doorvaarhoogte en -breedte onder de bruggen. De uitbouw van het Albertkanaal opent perspectieven voor een betere toegankelijkheid van Limburg en Antwerpen. Door de bruggen te verhogen tot een vrije doorvaarthoogte van 9,10 meter wordt het kanaal toegankelijk voor vierlaagse containervaart. Bovendien wordt ook de toegankelijkheid van het kanaal voor kustvaart en voor het transport van grote ondeeelbare elementen vergroot.

Dit project is sinds een aantal jaar in volle uitvoering. Van de 62 bruggen over het Albertkanaal beschikken er op dit ogenblik al 31 over de vrije hoogte van 9,10 meter. De globale bouwkosten voor deze bruggen wordt geraamd op 216,4 miljoen euro. Vijftien te herbouwen bruggen worden als een project van publiek/private samenwerking (PPS) uitgevoerd, de overige bruggen worden met gewone investeringskredieten gerealiseerd. De totale kostprijs voor Vlaanderen voor de vijftien PPS-bruggen bedraagt 170 miljoen euro.

Europa kende thans voor de aanvraag rond “PPS Bruggen Albertkanaal” 27 miljoen euro Europese subsidie toe voor de verdere uitvoering van dit project. Het project werd ingediend in het kader van de CEF Blending Call 2017. Deze was specifiek gericht op projecten die reeds werden vermeld op de projectlijst van de Europese Commissie (pre-identified project list) als bottle neck of missing link en waarbij er een mix was van financiering. Met name eigen financiering, private financiering (PPS, EIB-lening, …) met de mogelijkheid om hierbij ook een subsidie te verkrijgen vanuit Connecting Europe Facility.

De Europese Commissie keurde ook de tweede cluster van PPS-bruggen goed. Deze cluster omvat volgende acht bruggen: Kuringen, Lummen, Beringen, Paal-Tervant, Meerhout-Vorst, Herentals-Herenthout, Oelegem en de Hoogmolenbrug-Schoten.