Arbeidsmarkt heeft nood aan andersdenkenden

In 2017 werden meer dan anderhalf miljoen vacatures bekend gemaakt via de website van VDAB. Zowel in de vaste als de tijdelijke arbeidscircuits steeg het aantal vacatures met minstens 15% vergeleken met een jaar eerder. Zowel de economische groei, de maatregelen die genomen werden om deelname aan de arbeidsmarkt te bevorderen als de uitstroom van oudere werknemers die met pensioen gaan en vervangen moeten worden, zorgden mee voor de forse stijging van het aantal vacatures op onze Vlaamse arbeidsmarkt. De trend van 2017 zal zich dit jaar ongetwijfeld doorzetten. Volgens de prognose van de Nationale Bank, allicht minder fors dan het afgelopen jaar, maar de vooruitzichten van een stijging van het aantal arbeidsplaatsen met meer dan 100.000 over de komende drie jaren, betekent wel dat er behoorlijk wat beweging op de arbeidsmarkt zal blijven.

De babyboomers die met pensioen gaan, verlaten al enkele jaren het arbeidscircuit. De vraag om hen te vervangen, maakt dus een belangrijk onderdeel uit van het aanbod aan vacatures dat de afgelopen jaren gepubliceerd werd. Maar er komt een krapte in de arbeidsmarkt, want voor elke 100 mensen die het arbeidscircuit verlaten, hebben we slechts 80 jongeren die hun plaatsen kunnen innemen. Dat tekort gaan we zeker op termijn voelen.

Zowel vervanging als nieuwe jobs

En dat bedoelen we eigenlijk letterlijk. We staan op de vooravond van een economische en technologische omwenteling. Bedrijven die willen aanhaken bij alle veranderingen waar ze mee geconfronteerd worden, zitten min of meer in een tweespalt. Ze moeten dringend op zoek naar mensen die hun pensioengerechtigde medewerkers kunnen vervangen. Maar ze moeten bij de aanwerving van hun medewerkers ook future proof kunnen denken en straks zelfs op zoek naar mensen voor jobs die nu nog helemaal niet bestaan binnen het bedrijf.

Competentiedenken laten primeren

Een arbeidsmarkt die in brand staat en straks mensen zoekt voor jobs die vandaag nog niet bestaan. Tegen die vooruitzichten moeten bedrijven straks hun aanwervingsbeleid voeren. Met de klassiekers als getuigschriften, diploma’s en ervaring redden we het niet langer. Bedrijven moeten op zoek naar andere manieren om talenten aan te boren en te ontwikkelen. Ze moeten niet meer op zoek naar witte raven, maar naar bijzondere vogels in andere groepen van werkzoekenden. Zoals langdurig werkzoekenden. Mensen die tot nu toe om allerhande redenen, uitgesloten bleven van een stevige plek op de arbeidsmarkt.

Werkgevers moeten niet meer denken in termen van werkzoekenden die hun vacature en hun aanwervingscriteria kunnen invullen, maar gaan kijken hoe ze hun jobs kunnen aanpassen aan het potentieel dat voorhanden is op de arbeidsmarkt. Dat vergt een andere mindset en heel veel creativiteit bij het zoeken van nieuwe mensen.

Opleiding wordt mantra

Jobs die veranderen en mensen die een grotere afstand hebben tot de arbeidsmarkt omwille van een tekort aan ervaring of specifieke vakkennis, zijn de ontwikkelingen van de arbeidsmarkt voor de komende jaren. Als bedrijven de vernieuwingen willen bijbenen, zullen ze ruimte moeten creëren voor mensen om zich te scholen of nieuwe kennis op te doen. Maar ook voor nieuwelingen die ze aanwerven, kan de combinatie van werken en opleiding heel veel mogelijkheden bieden om talenten kansen te geven en aan boord te houden.

Met de verschillende vormen van werkplekleren die nu al, met verschillende overheidsmaatregelen, ingezet kunnen worden om mensen een job te leren, krijg je als werkgever de kans om snel te ontdekken welk vlees je in de kuip hebt, maar je krijgt al heel snel meer inzicht in het groeipotentieel van je nieuwe medewerker. Ideaal om zo iemand binnen je bedrijf zelf future proof te maken en daar samen de vruchten van te plukken.

We verwachten dus een arbeidsmarkt die in brand staat. Waar er niet meer eindeloos geput kan worden uit een bestaande reserve, maar waar we anders moeten gaan denken over de ontwikkeling van talent en manieren om die talenten aan boord te houden. Traditionele wervingsmethodes vervagen en maken plaats voor nieuwe, aangepaste jobs en koppelingen van werken en leren, die mensen kansen geven om zich te ontwikkelen. VDAB kan je met zijn account managers en hun HR-advies bijstaan om die switch ook ingang te laten vinden.

Kijk op vdab.be/werkgevers.