Vertrouwen opbouwen met drievoudige boekhouding en blockchain (2)

Technologie als fraudebestendig gedistribueerd digitaal grootboek

Drievoudige boekhouding is, zagen we in een vorige bijdrage, een manier voor KMO’s om snel toegang te verkrijgen tot financiering en om financiële informatie te verstrekken aan kredietverleners die kan worden geverifieerd. Ze maakt gebruik van blockchain-technologie om een controlespoor te creëren van transacties die kunnen worden gecheckt door de gastonderneming, de facturatie-onderneming en door derden zoals banken en grootverzekeraars die de financiële gezondheid van een bedrijf willen bevestigen.

Ondernemingen die gebruik maken van drievoudige boekhouding, hebben twee directe voordelen.

Ten eerste worden audits vereenvoudigd. Een groot deel van de verificatiewerkzaamheden die normaal tijdens een jaarlijkse audit worden verricht, is reeds gedaan. Dat bespaart tijd en geld, gezien externe auditeurs de financiële overzichten snel en makkelijk kunnen verifiëren. Drievoudige boekhouding zal het proces van de jaarlijkse audits niet uit de weg ruimen, maar zal de complexiteit en het kritieke karakter ervan verminderen vermits de rekening doorlopend worden geverifieerd via de blockchain, en niet op jaarbasis.

Ten tweede kan het helpen om interne fraude te verminderen. Inkomsten en uitgaven kunnen niet worden vervalst indien zij de versleutelde handtekening van een tegenpartij vereisen om als geldig te worden aanvaard. Blockchain-grootboekbeheer is ontstaan uit de bitcoin, waarbij transacties alleen plaats vinden en bestaan als er geverifieerde bitcoin-valuta’s tussen partijen worden overgedragen. Pas op dat moment wordt de boeking getekend en in het grootboek ingevoerd. Het loont gewoonweg niet de moeite om het immense werk te doen dat nodig is frauduleus met bestaande boekingen te knoeien.

De unieke code die wordt gebruikt om elke transactie te ondertekenen en te linken aan de voorgaande en volgende transactie maakt elk geknoei onmiddellijk zichtbaar aangezien de transactieketen erdoor wordt verbroken. Al deze factoren samen maken het makkelijker om geld te lenen en overbruggingskredieten, factoring van facturen, … te verkrijgen. In wezen wordt het eenvoudiger om vooruitbetalingen op facturen te bekomen op basis van vertrouwen in plaats van aan geld moeten zien te komen op basis van fysieke activa.

Door alle partijen in staat te stellen een transactie te controleren en te bevestigen, kunnen de rekeningen dienen als een betrouwbaar en onafhankelijk geverifieerd overzicht van de handelsactiviteiten van een bedrijf - iets dat betrouwbaar is voor een kredietverstrekker of kredietverzekeraar. Het stelt de verkoper en de koper op groothandelsniveau ook beter in staat om hun betalingen te spreiden, en gaandeweg vertrouwen op te bouwen.

Vertrouwen houdt nog steeds risico’s in

Zelfs bij drievoudige boekhouding bestaat het risico dat de ene helft van de transactie de andere probeert te bedriegen. Een blockchain-grootboek zal dit niet verhinderen, maar het zal een vast spoor van gebeurtenissen en van de breuk in het vertrouwen en de reputatie creëren, waarvan de in gebreke blijvende partij zich niet zal kunnen ontdoen. Het zal ook aantonen dat de bedrogen partij de transactie te goeder trouw is aangegaan en de geldigheid van de transactie voor kredietverstrekkers, verzekeraars en leveranciers waarheidsgetrouw heeft voorgesteld.

Blockchain biedt een vertrouwenselement die het mogelijk maakt om schulden op een meer betrouwbare wijze als grondstof te verhandelen, zonder dat hiervoor een kredietbeoordeling door derden nodig is. Het betekent dat schulden van kleine ondernemingen op open beurzen kunnen worden verkocht of verhandeld, met meer transparantie dan we hebben gezien bij zaken als hypothecaire effecten.

Een algemeen gebruik van drievoudige boekhouding zal mensen in staat stellen om makkelijker aan geld te geraken en meer te weten te komen over de mensen met wie ze daken doen. Uiteindelijk is het een mechanisme waarmee banken en verzekeraars verantwoordelijke kredietlijnen aan een onderneming kunnen toekennen. Zodoende kan het begrip vertrouwen worden gebaseerd op tastbaar bewijs, zelfs in een digitale workflow zonder verplaatsing van fysieke producten van A naar B.(E.S.)

(Bovenstaande bijdrage kwam tot stand in samenwerking met Bizz2Bizz C.V.B.A. (Lint))

Meer info: 03/304.90.60 of www.bizz2bizz.be.