Aantal Euro 6-vrachtwagenkilometers in België doorbreekt 50%-grens

Het aandeel van de minst vervuilende vrachtwagens, met emissienorm Euro 6, in de gereden kilometers op de Belgische betalende wegen heeft eind vorig jaar de grens van 50% overschreden. Bij de invoering van de kilometerheffing voor trucks met een maximaal toegelaten massa (MMT) van meer dan 3,5 ton, in april 2016, was dat aandeel nog 29,3%.

Euro 6-vrachtwagens moeten op betalende wegen in België minder betalen per kilometer dan meer vervuilende, oudere trucks. De uitstootnorm is één van de drie parameters die de prijs per kilometer bepaalt, naast de MMT en de weg waarop de vrachtwagen rijdt.

Exact 50,9% van de betalende kilometers op de Belgische wegen werd in december 2017 afgelegd door Euro 6-vrachtwagens. Samen met Euro 5-trucks bedraagt het percentage 87%. Het Euro 6-aandeel in de betalende kilometers is sinds april 2016 gestaag gegroeid. De kilometerheffing zorgt duidelijk voor een snellere vergroening van de vloot.