Waarom hebben Chinese consumenten zoveel vertrouwen in de economie ?

De Chinese consumenten zijn plots vol vertrouwen in de economie en hun vooruitzichten, aldus recente cijfers. Deze opstoot van optimisme is vooral merkbaar onder de zeer vermogende consumenten. Het vertrouwen kan verklaard worden door de cyclische groei van de vastgoedsector in 2016 en 2017, een vermindering van de vervuiling dankzij de milieu-inspanningen, de robuuste herbalancering van het BBP onder impuls van president Xi Jinping om de economie te verjongen, en de opkomst van de nieuwe economie.

Maar zal dit volstaan om ook in 2018 het consumentenvertrouwen op een hoog niveau te houden ? Ik zou er niet op durven te wedden. President Xi heeft één doel, één thema en drie oorlogen voor ogen :

  • Eén doel : de transitie van de Chinese economie van een focus op kwantiteit naar een focus op kwaliteit.
  • Eén thema : een structurele hervorming van het aanbod.
  • Drie oorlogen : systemische risico’s verwijderen en vermijden, de armoede verminderen en het opkuisen van de economische vervuiling.

Met deze missies in gedachten zullen de beleidsmakers doorgaan met het verminderen van de financiële schulden en de aanbodcapaciteit, en met controle op de vervuiling. We verwachten dat zowel het monetaire als het fiscale beleid neutraal en voorzichtig zullen blijven, met een neiging naar verstrakking. Waarschijnlijk zal de financieringskost omhoog gaan in samenhang met een meer gecoördineerde financiële regulering, terwijl de vastgoedmarkt zal blijven afkoelen. Deze korte termijnpijnen zullen daarom de economische groei van China in 2018 drukken, in ruil voor winst op lange termijn. Gezien de hoge schuldenlast van vastgoedontwikkelaars en sommige lokale overheden zullen die vermoedelijk de druk voelen van de financiële verstrakking, wat zal leiden tot meer stakingen van betaling en meer consolidatie. De impliciete borgstelling van de overheid zal getest worden. Als gevolg daarvan zal het consumentenvertrouwen ook getest worden. Nochtans zouden de robuuste en synchrone wereldwijde groei, export, consumptie en de nieuwe economie de gematigde economische vertraging enigszins moeten compenseren.

(Tracy Chen, CFA, CAIA, portfolio manager and head of Structured Credit, Brandywine Global (Legg Mason)

Meer sectornieuws

Agenda