Blijven plakken

Opleidingen zorgen voor een stevige werkrelatie

Ik had het geluk om als voetballer gecoacht te worden door een gediplomeerde trainer. Echt een super kerel, met inzicht in het spelletje en het geduld om ons alles haarfijn uit te leggen. De tactische onderrichtingen kregen een totaal andere allure op het ogenblik dat onze exclusief Nederlandstalige ploeg, een Franstalige spits aantrok, die voor extra doelpunten moest zorgen. Onze nieuwe Neymar kende amper het verschil tussen “ja” en “neen” en onze coach sprak geen gebenedijd woord Frans. We rolden bij momenten over de banken bij de kromtaal die over en weer ging bij de trainingen en wedstrijdvoorbereidingen. Trainer en spits wrongen zich evenwel in allerlei bochten om de conversatie levendig te houden en het belangrijkste was: we wonnen wedstrijden.

Een mooier voorbeeld van de stelling: al doende leert men, ben ik nog zelden zo uitgesproken tegengekomen. Een bewijs dat een gezamenlijk doel en de nodige inspanningen van beide kanten tot mooie resultaten kunnen leiden. Wat in een voetbalkleedkamer kan, moet even goed mogelijk zijn in een bedrijfsomgeving. Als beide partijen er maar in geloven dat ze het kunnen maken.

Bedrijven zitten, net zoals mijn oude voetbalcluppie, verlegen om goede medewerkers die over vaardigheden beschikken om de vrijgekomen arbeidsplaatsen in te vullen. Soms mankeert er hier en daar een kleinigheid, maar dat moet helemaal geen beperking zijn.

Werknemers die met goesting aan een job beginnen, groeien na wat bochtenwerk uit tot waardevolle medewerkers die er mee voor zorgen dat de bedrijfsresultaten er op vooruit gaan. Wat er niet is, kun je met een opleiding, een doorgedreven en volgehouden training op de werkplek, binnen relatief korte tijd bijspijkeren. Je merkt dan zelf wel dat het op termijn de investering meer dan waard is.

Bedrijven die met die ingesteldheid het aandurven om mensen met een migratieachtergrond, die nog niet zo taalvaardig zijn, kansen te bieden of medewerkers te werven uit andere regio’s of Europese landen, ondervinden dat aan den lijve. Anderstalige medewerkers maken immers geen punt van de inspanning die ze moeten leveren om hun taalachterstand weg te werken of zelfs hun technische vaardigheden bij te schaven.

Mobiele werkzoekenden werven uit een andere regio, hoeft geen obstakel te zijn. Die mensen zoeken toch dezelfde uitdagingen: kansen op opleiding, een werksfeer en omgeving die hen de mogelijkheid biedt om hun kennis en vaardigheden te gebruiken en te ontwikkelen en de goodwill die er voor zorgt dat ze zich goed in hun vel en in hun job voelen.

Ontzettend veel opleidingsmogelijkheden

Er zijn ontzettend veel mogelijkheden om mensen op te leiden in een bedrijf. Peterschapsfomules met ervaren werknemers of programma’s die tegen gereduceerde prijzen opleiding en werken combineren. Zelfs voor taalopleidingen kun je een beroep doen op een instructeur van VDAB die de taal aanleert in de concrete werksituatie, door naast de medewerker op zijn werkplek te komen staan. Het zijn stuk voor stuk inspanningen die het overwegen waard zijn en die er voor zorgen dat je ook moeilijke vacatures in je bedrijf ingevuld krijgt.

Je zal zelf zien dat het loont. Als voetballer maakt ik het vroeger al mee. Drie weken voor het einde van de competitie, toen we royaal op een promotieplaats stonden, zaten trainer en spits na een wedstrijd samen aan de toog. In een levendige discussie over de afgelopen wedstrijden. In een mengelmoes van Frans en Nederlands, maar ze zijn allebei blijven plakken die avond.

(Bovenstaande bijdrage kwam tot stand in samenwerking met VDAB)

Meer info: www.vdab.be.

Meer sectornieuws

Agenda