DIMASYS|WKG en CAS genesisWorld stuwen prestaties Olivier Bricks de hoogte in

Specialist veredeling gevelstenen ontpopt zich in ijltempo tot ERP/CRM-adept

In 2014 nam Groep Roussel (Menen) de gevelstenendivisie van bouwstoffenhandel Olivier uit Rumbeke over. De productie-activiteiten werden sindsdien in Izegem gecentraliseerd. In Kortrijk werd een nieuwe concept showroom geopend. De initiële focus ging uit naar de automatisering van de inpak-, aanvoer- en productieprocessen. De KMO kocht het ERP-programma DIMASYS|WKG aan dat in eerste instantie vooral wordt toegepast ter ondersteuning van de commerciële activiteiten. Met de implementatie van CAS genesisWorld, dat eveneens door IT-vendor Infomat werd toegeleverd, stroomlijnt Olivier Bricks zijn commerciële bedrijfs- processen verder. De leerfase is achter de rug, 2018 staat in het teken van een verdere, doorgedreven ontginning van de B2B-markt. De echte uitrol van de ERP-functionaliteiten op productievlak moet nog plaats vinden. Maar gezien de sterke groeiprestaties van het bedrijf zal dat wellicht niet lang meer op zich laten wachten.

Bouwstoffenhandel Olivier stond bekend als pionier in het veredelen van gevelstenen. De familiale KMO gold lange tijd als specialist in recuperatiestenen. Toen die een dermate groot succes gingen kennen dat de toevoer niet langer volstond, ontwikkelde de familie Van Keirsbilck, eigenaar van Olivier, een gepatenteerd systeem voor het veredelen van gevelstenen. Door het trommelen van de gevelstenen, bezorgde Olivier de stenen een authentieke en rustieke “look”.

Op vandaag veredelt Olivier Bricks nog steeds gevelstenen volgens de authentieke methode. Die gevelstenen maken deel uit van de Original en Traditional-reeks. Twee jaar terug breidde Olivier Bricks zijn aanbod uit met de Karma-reeks, waarbij de gevelstenen niet langer getrommeld maar wel gecementeerd werden. De nieuwe reeks vertaalde zich voor het bedrijf in een gevoelige uitbreiding van zijn aanbod voor de beoogde doelgroepen. Tot het assortiment van de KMO horen momenteel 64 verschillende uitvoeringen.

Sterke groei op de exportmarkten

In eigen land groeit de vraag naar getrommelde en gecementeerde gevelstenen nog steeds. Die verdeelt Olivier Bricks via de klassieke bouwstoffenhandel. De nichespeler bedient verschillende doelgroepen, met name de B2B2C- (particulieren), de B2B- (architecten, projectontwikkelaars, vastgoedpromotoren, bouwbedrijven, …) en de restauratiemarkt.

“Olivier Bricks onderscheidt zich door zijn exclusieve focus op getrommelde en gecementeerde gevelstenen. In tegenstelling tot onze concurrenten verwerken wij niet onze eigen gevelstenen, maar kopen we die vrij aan op de markt. Dat staat gelijk met een onbeperkte vrijheid in aankoopkeuze met als gevolg een uniek aanbod en een sterk maatspecifieke product-mix. Dat verklaart ook onze sterke positie op de restauratiemarkt”, analyseert Olivier Petit, commercieel directeur van Olivier Bricks.

In maart 2016 huldigde Olivier Bricks op de voormalige Pottelberg-site in Kortrijk een nieuwe 800 m² grote toonzaal in. De sales-administratie en boekhouding werden er ondergebracht. Klanten kunnen er terecht voor een overzicht van de producten en deskundig advies.

Olivier Petit: “In de voorbije twee jaar zijn we ook sterker op de exportmarkten gaan focussen. Zo hebben we sinds kort agenten in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Israël. In Nederland werken we met een aantal preferentiële dealers. Dit jaar zullen we wellicht 40% van onze omzet op de exportmarkten realiseren. Goed twee jaar terug vertegenwoordigde het exportaandeel amper 10%”, zo nog de managing director.

Infomat ERP- en CRM-partner

Momenteel tekent Olivier Bricks groeiprestaties van zowat 30% op. Dat heeft te maken met de doorgedreven exportinspanningen, de verbreding van het productassortiment maar tevens met de stroomlijning van de administratieve bedrijfsprocessen dankzij de implementatie van het ERP-programma DIMASYS|WKG en de CRM-applicatie CAS genesisWorld. Die werden beide in het voorjaar van 2017 geïntroduceerd.

Olivier Bricks opteerde voor samenwerking met de Antwerpse IT-vendor Infomat omwille van een succesvolle implementatie in de sector. Bovendien verkoos de KMO een gelijkwaardige gesprekspartner boven een multinationale aanbieder.

DIMASYS|WKG verving een bestaande oplossing die niet langer werd doorontwikkeld, beperkt in functionaliteit bleek en niet meer aan de hedendaagse marktvereisten voldeed. Ook de modulaire opbouw van de ERP-applicatie sprak het management aan. In functie van de groei van het bedrijf kunnen de verschillende modules immers chronologisch worden geactiveerd. Vooralsnog maakt Olivier Bricks slechts beperkt gebruik van de functionaliteiten van DIMASYS|WKG.

“We gebruiken de applicatie momenteel nog niet voor de productieplanning, wel voor de rationalisatie van onze administratieve processen, inzonderheid voor de opvolging van onze offerteportefeuilles. Dat vertaalde zich alvast in een grotere transparantie en een geringere foutenlast. Als de groeiprestaties zich op het huidige niveau blijven handhaven, zullen we de echte ERP-functionaliteiten op relatief korte termijn toch moeten aanspreken. De groei en complexiteit in productie en aanvoer zullen ons weinig keuze laten”, weet Olivier Petit.

Transparantie zorgt voor grotere tevredenheid interne/externe klant

Onder impuls van Bahareh Kianersi, sales Showroom, implementeerde Olivier Bricks in april vorig jaar het CRM-pakket CAS genesisWorld. Zeven van de vijftien medewerkers van het bedrijf werken intussen met de applicatie. Nu al is duidelijk dat de hele organisatie de vruchten van de nieuwe “tool” plukt.

Bahareh Kianersi: “CAS genesisWorld stelt ons in staat de commerciële leads bij zowel onze particuliere klanten als bij onze verdelers en agenten beter op te volgen. Een betere opvolging van de klantenhistoriek maakt het mogelijk eventuele marketing-gerichte acties met een grotere accuratesse neer te zetten. Dankzij de ruggensteun van een sterke en goed geïnformeerde backoffice kunnen we onze vertegenwoordigers op het terrein in verregaande mate administratief ontzorgen en beter aansturen. Met een duidelijk verhoogd rendement tot gevolg. Dankzij CAS genesisWorld konden we onze after-sales intern bij één medewerker centraliseren. Het hele communicatietraject - van commerciële backoffice naar de vertegenwoordigers “in the field”, met terugkoppeling tot op productieniveau - is veel transparanter geworden. Gevolg is dat doorheen de hele organisatie een totaalbeeld van elke klant beschikbaar is. Dat brengt proactief of reactief handelen op het niveau van de individuele klant binnen bereik. Met een duidelijk grotere klantentevredenheid tot gevolg”.

Managing director Olivier Petit wil het niet met zoveel woorden gezegd hebben, maar laat doorschemeren dat ook het bedrijf er minder kwetsbaar door wordt. “Klanten zijn voortaan gebonden met de hele organisatie, ze zijn niet langer het prerogatief van deze of gene vertegenwoordiger. De kennis van de klant die vroeger bij de vertegenwoordiger zat, wordt nu gedeeld door de hele organisatie. Elke medewerker voelt zich zodoende nauw betrokken bij de klant”.

Hoewel de CRM-applicatie een betere controle van de buitenmedewerkers mogelijk maakt, is dat niet echt het opzet. Voor Olivier Bricks is CAS genesisWorld een onverdeeld positief verhaal. Verkopers plannen hun eigen agenda in het systeem in, die voor de hele organisatie consulteerbaar is. Ook vanuit de backoffice kunnen taken worden gereserveerd. Dat bevordert de onderlinge wisselwerking en communicatie. “De vertegenwoordigers ervaren de CRM-oplossing als een instrument dat hen ontlast en uitzicht op betere verkoopsprestaties biedt”, getuigt Bahareh Kianersi.

Olivier Bricks verheugt zich momenteel in een rendementsverhoging van 30% van zijn buitenmedewerkers. “Dat heeft uiteraard te maken met de verbreding van ons assortiment en de uitbouw van een buitenlands distributiekanaal, maar vast staat dat ook DIMASYS|WKG en CAS genesisWorld binnen die terreinwinst een niet te versmaden rol hebben gespeeld”, beseft Olivier Petit.

Volgens Bahareh Kianersi liggen bijkomende efficiëntiewinsten in het vooruitzicht. “Onze business wordt gekenmerkt door lange verkoopstrajecten. Nu de leerfase op CRM-vlak stilaan achter de rug ligt, willen we dit jaar de applicatie ten volle gaan inzetten voor het creëren van bijkomend inzicht in de verbanden tussen onze verschillende stakeholders. CAS genesisWorld biedt ons immers de kans om, op basis van de opgeslagen info, kruisverbanden te leggen en bruggen te slaan naar toekomstige projecten van architecten, bouwpromotoren, projectontwikkelaars en bouwbedrijven om zodoende nieuwe opportuniteiten proactief aan te boren. Door elk dossier te koppelen aan de respectieve stakeholders, verwerven we inzicht in de beslissingsbevoegdheden van het ogenblik. Daarop kunnen we anticiperen of lessen trekken indien het fout is gelopen,” besluit ze.