Belgische telecom-sector heeft “Nood aan New Deal”

De zeven grootste telecom-operatoren in ons land hebben, samen met Agoria, een studie voorgesteld waarin de rol van telecom als kloppend hart van de digitale samenleving centraal staat. De ceo’s van Brutelé, Colt, Eurofiber, Nethys/VOO, Orange Belgium, Proximus en Telenet hebben daarbij hun engagement uitgesproken om te zorgen voor de uitrol van supersnelle, betrouwbare netwerken waarmee België aan de top van Europa blijft qua telecom-infrastructuur.

De sector wil ook bijdragen tot de ontwikkeling van nieuwe diensten die ons land klaar stomen voor de toekomst en meer initiatieven ondersteunen op het gebied van digitale vaardigheid. De operatoren roepen alle belanghebbenden op om de digitale versnelling mee vorm te geven door middel van een New Deal tussen de overheid en de sector, die tegemoet komt aan de evoluerende behoeften van de verschillende gebruikers.

De Belgische telecom-sector bevestigt zijn engagement om verder bij te dragen tot een versnelde transitie naar een digitale economie en samenleving. Om te beantwoorden aan de groeiende verwachtingen van burgers, bedrijven en overheden inzake volume, kwaliteit, snelheid, veiligheid en betrouwbaarheid, blijven de telecom-operatoren voortdurend investeren in betrouwbare mobiele en vaste netwerken en datacenters.

Daarnaast werken ze aan de ontwikkeling van nieuwe diensten en oplossingen die zowel voor de industrie als voor de burgers en de overheid een meerwaarde bieden. Als onderdeel van zijn algemeen engagement zal de sector bovendien de bevordering van digitale vaardigheden en digitale geletterheid ondersteunen. Daarom is evenwel nood aan een investeringsvriendelijk economisch klimaat, een digitale versnelling en een eerlijk speelveld, luidt de niet mis te verstane boodschap.

Aan de top blijven op vlak van infrastructuur

De telecom-sector wil zorgen voor ultra-snelle, betrouwbare netwerken die België in de Top 3 van de Europese Unie houden qua telecom-infrastructuur. De telecom-netwerken in België zijn ultra-modern maar moeten naar de toekomst toe blijven evolueren om aan nieuwe behoeften te kunnen voldoen. Tegen 2020 zal zo meer dan 50% van de verbindingen een Internet-snelheid tot 1 Gbps moeten bieden. Dat is noodzakelijk om te beantwoorden aan de veranderende noden van de klant. Zo wijst de studie op een snelle toename van het vaste en mobiele dataverbruik, hét bewijs dat gebruikers altijd en overal geconnecteerd willen zijn.

Rekening houdend met de toekomstige ontwikkelingen van vaste en mobiele netwerken vraagt de sector een investeringsvriendelijke, sociaal-economische omgeving en een betrouwbaar, gecoördineerd en stimulerend regelgevend kader. Dit alles moet ingebed zijn in een lange termijnvisie, gecoördineerd tussen federale, regionale en lokale overheden. De sector vraagt onder andere een snellere goedkeuring van de bouwvergunningen en proportionele en toekomstbestendige 5G-stralingsnormen.

Nieuwe diensten voor industrie, burger en overheid

Voorts is de sector volop bezig met de ontwikkeling van een dynamisch en competitief dienstenaanbod ten behoeve van industrie, burgers, steden, overheden en instellingen. Investeren in next-generation netwerken is cruciaal voor de ontwikkeling van onze digitale maatschappij en economie. Daarnaast wil de sector meer zijn dan leverancier van netwerken. De echte waarde voor de digitale economie zal immers liggen in veilige diensten en platformen en in de eco-systemen die op de netwerken worden gebouwd.

Inzetten op digitaal menselijk kapitaal

De telecom-sector verbindt zich ten slotte tot het ondersteunen van initiatieven op het vlak van de ontwikkeling van digitale vaardigheden en digitale geletterdheid: bijvoorbeeld levenslang leren en beter ICT-onderwijs, bewustmakingscampagnes gericht op studenten en jonge mensen. Het is nodig dat er meer wordt geïnvesteerd in digitale vaardigheden en digitale geleerdheid. Met een 11de DESI-plaats in de Europese Unie voor digitale menselijk kapitaal doet België het slechter dan de meeste van zijn buurlanden.