Vlaanderen maakt 15 miljoen euro steun voor groene warmteprojecten vrij

Vlaanderen lanceert een nieuwe oproep voor groene warmteprojecten. Kandidaten kunnen een steunaanvraag indienen voor projecten rond benutting van restwarmte, de opwekking van biomethaan, het gebruik van kleinschalige biomassa en diepe geothermie. De vermogensgrens voor diepe geothermie is verlaagd van 5 MW naar 1 MW, waardoor ook kleinere projecten in aanmerking komen. In totaal is 15,4 miljoen euro investeringssteun beschikbaar.

De laatste “call groene warmte” dateert van een jaar geleden. Toen kregen 13 projecten rond groene warmte en benutting van restwarmte samen 7,2 miljoen euro investeringssteun. Met die ondersteuning wil de Vlaamse regering groene warmte-energie een duwtje in de rug geven.

Tot 31 maart kunnen geïnteresseerden hun kandidatuur indienen voor een nieuwe oproep. Voor biomassa-installaties vanaf 1 MW vermogen én biomethaaninstallaties is telkens 2 miljoen euro gereserveerd. Projecten die restwarmte uitkoppelen en gebruiken kunnen aanspraak maken op in totaal 7,36 miljoen euro. Voor diepe geothermie is 6 miljoen euro beschikbaar.

Het geld voor deze “call” komt uit het Energiefonds en van het restdeel van de “call” van vorig jaar. Een aanvraag indienen kan via www.energiesparen.be/call-groene-warmte.