Opbergruimte De Notelaar breidt dienstverlening uit met transportcomponent

Plannen voor tweede vestiging

Wie denkt dat de self-storage markt in Antwerpen het exclusieve werkterrein is van grote internationale spelers of uit de kluiten gewassen familiale KMO’s, dwaalt. Op de markt houden zich ook micro-ondernemingen staande, die zich daarom niet als prijsbreker dienen te positioneren. Een voorbeeld hiervan is Hemosa B.V.B.A., dat in hartje Hoboken Opbergruimte De Notelaar uitbaat. Het bedrijf, dat een driehonderdtal opberg-units uitbaat, pakt uit met een quasi-volledige bezetting. Zaakvoerder Bjorn Thys speelt daarom met de idee om in 2019 een tweede vestiging in het Antwerpse te openen. Nog dit jaar wenst Hemosa zijn dienstverlening met een transportcomponent te verruimen om de klant zodoende maximaal te ontzorgen.

In de Notelaarstraat te Hoboken is Opbergruimte De Notelaar sinds 2011 aan de slag. Aanvankelijk als eenmanszaak, vrij snel daarna binnen de krijtlijnen van een rechtspersoonlijkheid, Hemosa B.V.B.A. Hemosa verwijst naar de voornamen van de vader (Henri), de overleden moeder (Monique) en betreurde zus (Sabrina) van zaakvoerder Bjorn Thys. Tot 2011 baatte vader Henri op de site van een voormalig ijzerwarendepot een opslagdienst voor caravans en mobilhomes uit. Toen hij met rust ging, bouwde zoon Bjorn het geheel om tot een self-storage.

Hemosa ging in 2012 behoedzaam van start met twintig opslagruimtes. Intussen is dat aantal aangegroeid tot nagenoeg driehonderd. De accommodatie beslaat een kleine 5.000 m², verdeeld over twee verdiepingen. Omwille van de inbedding in een woonwijk is uitbreiding uitgesloten.

Klanten in B2C- en B2B-kringen

Precies omwille van zijn inplanting in het binnenstedelijk weefsel is bij Opbergruimte De Notelaar de opslag van vloeibare stoffen (o.a. thinner, verf, bleekwater, chloor, …), explosieven (buskruit, zelfontstekers, …), giftige stoffen (o.a. oplos- en bestrijdingsmiddelen, …), bederfelijke goederen en goederen met een beperkte houdbaarheid, brandbare goederen (gasflessen, spuitbussen, lucifers, aanstekers, …), brandstoffen (benzine, diesel, motorolie), bijtende en milieugevaarlijke stoffen, levende dieren en planten, chemische producten en asbest uitgesloten.

“Zowat 80% van onze klanten rekruteren we in het segment van de particulieren. Vaak gaat het om meubelen die tijdelijk dienen opgeslagen in het licht van een verhuisproblematiek, een scheiding, nieuw samengestelde gezinnen of in afwachting dat het nieuwbouwpand klaar is. Het saldo van de gebruikers situeert zich in bedrijfskringen. Web-winkels stockeren hun voorraden, vaklui brengen hier hun bufferstocks onder of commerciële medewerkers kunnen hier tentoonstellingsmateriaal kwijt”, aldus Bjorn Thys.

Opvallend is de vrij lange gemiddelde huurperiode die net onder de 24 maanden blijft. De opslag-units worden op maandbasis aangeboden. De contracten zijn maandelijks opzegbaar.

De kleinste opslag-unit neemt 6 m³ in beslag, met een grondoppervlakte van 2,5 meter x 1,25 meter. De grootste variant heeft een inhoud van 30 m³, met een vloeroppervlak van  5 meter x 2,50 meter. Tussenin zijn “units” van 10, 12, 15, 20 of 25 m³ beschikbaar. Voor de huur van de kleinste unit betaalt men 28,63 euro/maand, BTW inbegrepen. Voor de grootste units dient maandelijks 133 euro neergeteld.

Opmerkelijk is dat ook klanten uit het Brusselse of Nederland de weg naar De Notelaar vinden. En dat heeft niet meteen met het prijspeil te maken. “We hebben er geen enkele baat bij om als prijsbreker op te treden en de markt te verzieken”, aldus Thys, die het succes van zijn opslaginitiatief voornamelijk aan een sterk doorgedreven persoonlijke service toeschrijft. De units zijn ten andere van 6.00 u tot 22.00 u toegankelijk. Ze staan onder toezicht van een conciërge en zijn beveiligd tegen brand, rook en onrechtmatige toegang (lees: camerabeveiliging en individuele box-beveiliging, nvdr.).

Nieuwe transportcomponent in voorbereiding …

Nog dit jaar wil Thys zich een lichte vrachtwagen (20 à 30 m³) aanschaffen om de dienstverlening van Opslagruimte De Notelaar met een transportcomponent te verrijken.

“Goederen zullen dan, desgewenst, voor de klant kunnen worden opgehaald dan wel afgeleverd, na tussentijdse stockage. Met die totaal-service is het er ons om te doen de klant maximaal te ontzorgen,” beklemtoont Bjorn Thys.

… en zoektocht naar geschikte locatie voor tweede vestiging

Voor 2019 sluit de zaakvoerder van Hemosa de oprichting van een tweede vestiging niet uit. Zo wordt intussen gespeurd naar een mogelijke, geschikte locatie.

“Dat mag in de Antwerpse rand zijn, maar we sluiten evenmin een inplanting in het stadscentrum uit voor zover die, net als de Notelaarstraat, ook met het openbaar vervoer bereikbaar is. Mensen gaan binnen de stadskern immers steeds kleiner wonen zodat de nood aan externe opslagcapaciteit reëel is,” luidt het tot slot.

Meer sectornieuws

Agenda