VLAIO rondt strategische heroriëntatie af

Subsidiedimensie wordt doorbroken met nieuwe rol als gids

Meer dan ooit positioneert het Vlaamse Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) zich voortaan als aanspreekpunt en doorverwijsplatform voor ondernemers, ongeacht de fase in de levenscyclus van het bedrijf. Het Agentschap zette zopas de kroon op een grootscheepse hervormingsoperatie, waarbij eenvoud en transparantie de toon zetten. VLAIO vereenvoudigde niet alleen zijn producten en diensten, maar maakte ook werk van een algemene verlaging van zijn toegangsdrempel.

“Niet langer de producten en diensten staan centraal in de vernieuwde werking van VLAIO, maar wel de noden en de behoeften van de ondernemer zelf,” schetst voogdijminister Philippe Muyters. Die aanpak speelt in op de vaststelling dat zowat 20% van de bedrijfsleiders de weg naar gericht advies niet vindt. “Het antwoord op hun vragen is altijd wel in Vlaanderen te vinden, maar niet altijd is duidelijk waar precies”, zo nog Muyters.

Binnen die lappendeken neemt VLAIO thans de rol van centraal aanspreekpunt op. Is het antwoord niet in eigen huis beschikbaar, zal het Agentschap doorverwijzen naar de geschikte gesprekspartner binnen het nieuwe VLAIO-netwerk (innovatiecentra, werkgeversverenigingen, cluster-organisaties, federaties, platformen & netwerken, bedrijfsorganisaties, lokale overheden, kennis- & onderzoeksinstellingen.

Sluitstuk vereenvoudigingsoperatie

De nieuwe start van het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen is het sluitstuk van een grootscheepse vereenvoudigingsoperatie. Die nam een aanvang met de versmelting van Agentschap Ondernemen en het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT) in 2016. In dat jaar vond ook de vereenvoudiging van de KMO-portefeuille plaats. Vorig jaar werd de innovatiesteun hervormd. Als laatste fase werd onlangs de hervorming van de onderzoeks- en ontwikkelingstrajecten afgerond.

De nieuwe front-office rol van VLAIO als centrale toegangspoort is het resultaat van een aantal drempelverlagende ingrepen. “VLAIO vereenvoudigde niet enkel de toegang tot zijn producten en diensten, maar vereenvoudigde ook die producten en diensten zelf”, getuigt administrateur-generaal Bernard De Potter. Zo krijgen bijvoorbeeld de innovatiecentra een geïntegreerde front-office binnen VLAIO, met één centraal e-mail-adres en oproepnummer. “VLAIO zet een multi-disciplinair team in dat zichzelf de rol van gids voor de Vlaamse ondernemer aanmeet”, zo nog De Potter.

Die aanpak breekt met de perceptie in de markt die het Agentschap nog al te vaak met subsidies associeert. Ook die subsidieblokken werden overigens fors gestroomlijnd rond vier componenten (Investeringen, Extern advies, Opleiding en Onderzoek & Ontwikkeling). De zeven bestaande formules werden tot één enkele herleid, met name de KMO-groeisubsidie.

Positief onthaal in ondernemerskringen

De nieuwe koers van VLAIO wordt in ondernemerskringen gunstig onthaald.

“In nauw overleg met VLAIO kijkt UNIZO ernaar uit om ondernemers van de wieg tot het graf te versterken”, stelt gedelegeerd bestuurder Danny Van Assche, die zich tevens verheugt in het slopen van muren tussen de verschillende spelers in het middenveld.

Bij monde van managing partner Johann Leten toont Voka zich tevreden met de nieuwe duidelijkheid en transparantie binnen het Agentschap Innoveren & Ondernemen. Inge Arents, managing director Flanders’FOOD kan zich namens de verschillende cluster-organisaties dan weer vinden in de doorverwijsfunctie naar de juiste partij van VLAIO en de toegenomen mogelijkheden voor kennisdeling, zelfs voor bedrijven die geen lid van een cluster-organisatie zijn.