“LeasePlan wil Spotify van autoleasing-wereld worden”

Klassieke huurformule in B2B-omgeving komt onder druk

Concepten als “Cash for Car” en het mobiliteitsbudget lijken de wereld van de auto-leasing in de richting van de private lease te duwen. In België geldt het nog als een goeddeels onontgonnen terrein met een gigantisch groeipotentieel. Geen wonder dus dat private lease een belangrijke positie inneemt in de nieuwe mobiliteitsstrategie van LeasePlan Belux. Die gaat gesteund op drie pijlers, met name elektromobililiteit, deelwagens en op termijn autonome wagens. “De combinatie van die drie brengt aantrekkelijke nieuwe business-modellen binnen bereik”, weet managing director Johan Portier. Zelfs het onlangs ingehuldigde nieuwe remarketing-platform CarNext.com met een fysieke store in Aartselaar haakt in op de nieuwe strategie.

LeasePlan is sinds februari 2016 in handen van risicokapitaalverschaffer LP Group B.V. Tot het consortium horen de Nederlandse marktleider van de pensioenfondsen PGGM, het grootste Deense pensioenfonds ATP, GIC, Luxinva S.A., een volle dochter van de Abu Dhabi Investment Authoritiy (ADIA), en beleggingsfondsen die door TDR Capital LLP worden beheerd. LP Group nam in een transactie ter waarde van 3,7 miljard euro LeasePlan over van de Duitse constructeur en Fleet Investments B.V., dat op gelijkwaardige wijze gecontroleerd werd door Volkswagen en Dresdner Bank.

In de wereld heeft LeasePlan een vloot van 1,7 miljoen voertuigen in beheer. In de Belux servicet het bedrijf 68.000 voertuigen, waarvan nagenoeg 9.000 in het Groothertogdom. Lange tijd was LeasePlan, dat in 2015 nog Excelease, een 51/49 joint-venture met Toyota Belgium, overnam, marktleider in België. Dat is sinds de overname van GE Capital Fleet Services door Arval in 2015 niet langer het geval.

Johan Portier, managing director LeasePlan Belux, maalt er alvast niet om. “Het is helemaal niet de bedoeling van LeasePlan om de grootste te zijn. In onze nieuwe strategie zijn we iets minder begaan met de grootte van onze vloot. We hebben een heel uitgesproken strategie ontwikkeld, die deels afwijkt van de mainstream-strategieën van de leasing-bedrijven”, zo luidt het.

LeasePlan trok Portier overigens in 2014 aan als commercieel directeur. Op dat ogenblik had hij ruime management-ervaring in de HR-consultancy en de verzekeringssector. Kwestie van met een onbevangen blik tegen de wereld van de auto-leasing te kunnen aankijken.

Driepijlerstrategie

Eerste pijler in de strategie van LeasePlan is de transformatie naar elektromobiliteit, geïnspireerd op de conclusies van het Klimaatakkoord van Parijs.

“Enkel een propere industrie heeft nog toekomst. Om als bedrijf op geloofwaardige wijze zijn steentje bij te dragen zal LeasePlan Belux zijn 220 eenheden tellende personeelsvloot tegen uiterlijk eind 2021 naar elektrische voertuigen omschakelen. Dat geldt voor alle entititeiten van de groep LeasePlan. Bovenop is het onze ambitie om tegen 2030 onze hele klantenvloot, momenteel 1,7 miljoen voertuigen sterk, emissievrij te hebben”, aldus onze gesprekspartner.

Portier verheugt zich alvast in het feit dat steeds meer constructeurs op de elektrificatie van hun vloot inzetten, steden en gemeenten op dynamische wijze hun beleid vergroenen (lees: invoering emissievrijezones en de geplande ontzegging van de toegang van dieselwagens tot hun centra, nvdr.). en de stroomversnelling die zich in het aanbod elektrische wagens aftekent.

Tweede belangrijke component in de strategie van de lease-maatschappij is de gedeelde wagen. “We moeten de één-op-één relatie tussen een wagen en de bestuurder in vraag durven te stellen”, heet het. Vorig jaar sloot LeasePlan een pan-Europees akkoord met Uber als leverancier van zijn deelauto’s.

Laatste component in LeasePlan’s mobiliteitsstrategie is de autonome wagen. Vorig najaar zette de leasing-maatschappij een samenwerking op met TomTom Telematics waarbij LeasePlan de nieuwste cloud-gebaseerde technologie ter beschikking van zijn zakelijke klanten stelt. Het project loopt als piloot in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. De samenwerking is een belangrijk onderdeel in de strategie van het bedrijf voor het leveren van “Any Car, Anytime, Anywhere”.

Voor Johan Portier staat het als een paal boven water dat autonoom rijdende auto’s voor 2030 een feit zullen zijn, hoewel nog een aantal “issues” (software, regelgevend kader, verzekeringstechnisch, …) dienen opgelost.

“LeasePlan wil de Spotify van de leasing-wereld worden. Het bedrijf evolueert momenteel van een klassieke dienstverlener naar een aanbieder van een mobiliteitsplatform. Op dat platform zal de klant mobiliteit afnemen waar hij of zij wil, op het ogenblik van zijn of haar keuze”, beklemtoont onze gesprekspartner.

In Amsterdam heeft Leaseplan Digitaal inmiddels een team van 150 medewerkers aan de slag die inzetten op de ontwikkeling van het mobiliteitsplatform. Een jaar terug was van dat team nog geen sprake.

Verschuiving binnen de B2B leasing-markt

In de bedrijfswereld zullen bepaalde categorieën medewerkers (service-technici op het terrein, commerciële buitenmedewerkers, …) steeds over een eigen wagen moeten beschikken. Of dat ook het geval blijft voor de zogenaamde salariswagen, als onderdeel van het verloningspakket, blijft zeer de vraag.

Johan Portier: “Ik ga er niet van uit dat het B2B-segment, zoals we dat vandaag in de autoleasing-wereld kennen, binnen tien jaar nog in zijn huidige vorm bestaat. Salariswagens worden momenteel ook ingezet om de mobiliteit van de gezinsleden van de begunstigde te verzorgen. Werkgevers die gebruik maken van het mobiliteitsbudget stellen zich terecht de vraag of de organisatie van de mobiliteit van het bijhorend gezin hun taak is. Mobiliteit in de toekomst wordt meer een meer een individuele keuze in een concept van perfect maatwerk voor het individu en zijn of haar gezin. In de toekomst zal de organisatie van mobiliteit en de arbeidsovereenkomst zich moeilijk laten managen”.

Het ziet er met andere woorden naar uit dat de “Cash for Car”-regeling en het mobiliteitsbudget de hefboom zullen worden voor de ontbolstering van de private lease-markt in België. Een private lease-formule kan immers heel wat van voornoemde problemen ondervangen, met een positieve invloed op de mobiliteit en duurzaamheid als gevolg van het autodelen.

Binnen het B2B lease-segment zal de functionele mobiliteit uiteraard behouden blijven. Het grote groeipotentieel schuilt duidelijk binnen de private lease-markt, waarin nieuwe mobiliteitsconcepten de plak zullen zwaaien.

“België telt momenteel 500.000 voertuigen in operationele leasing op een totale vloot van 6 miljoen wagens. Voor de leasing-maatschappijen ligt derhalve een quasi-onontgonnen terrein waarop ze momenteel slechts heel sporadisch actief zijn. Binnen dat segment zal zich evenwel een autogebruik aftekenen dat totaal anders ligt van vandaag”, weet de managing director.

Nieuw remarketing-platform

LeasePlan Belux opende langsheen de Boomsesteenweg te Aartselaar op een visibiliteitslocatie zijn eerste CarNext.com. In Europa zijn inmiddels vijftig dergelijke centra in bedrijf. Bedoeling van CarNext.com is jonge einde contract lease-wagens met geringe kilometrage aan te bieden en zodoende ook bij te dragen tot de verjonging en vergroening van de particuliere vloot.

De lease-maatschappij verkoopt op Europese schaal jaarlijks een 250.000 einde contractwagens. Als onafhankelijk pan-Europees on-line platform voor gebruikte wagens, haakt CarNext.com ook in op LeasePlan’s “Any Car, Anytime, Anywhere”-strategie. In eerste instantie worden de Belux-auto’s in Aartselaar te koop aangeboden. Nog voor de zomer krijgen consumenten ook de kans de voertuigen in leasing te verwerven.