Vlaanderen investeert 819.000 euro in zonnespiegels

De Vlaamse regering heeft 819.000 euro investeringssteun goedgekeurd voor een project van zonnespiegels, een groene warmtetechnologie die nooit eerder in ons land werd toegepast. Het bedrijf Azteq zal drie proefinstallaties opstellen, met name in Oostende, Genk en Antwerpen.

Zonnespiegels of -parabolen maken zodoende hun intrede in ons land. Door het zonlicht via parabolische spiegels te concentreren, komt hoogwaardige warmte vrij met temperaturen die veel hoger liggen dan bijvoorbeeld bij een zonneboiler. Hoogwaardige warmte is nodig bij industriële processen.

Azteq zal met de investeringssteun drie verschillende proefopstellingen met één zelfde vermogen realiseren, maar telkens met andere toepassingen. Het bedrijf wil op die manier expertise opbouwen en data verzamelen rond de warmte-opbrengst, de mogelijke toepassingsgebieden, de integratie van bestaande systemen en de inplanting in de omgeving. In totaal zullen deze drie installaties tussen de 1.260 en 1.390 MWh bijkomende groene energie per jaar produceren.

In Oostende komt de installatie terecht op een oud industrieterrein. De groene warmte wordt gebruikt door chemiebedrijf Proviron. De warmte die hier nodig is bedraagt 260 graden.

In Antwerpen is havenbedrijf ADPO uit Kallo afnemer voor de opslag van verwarmde vloeistoffen. Daarvoor is warmte nodig boven 140 graden Celsius. De parabolische spiegels komen boven de parking en de spoorweg, en onder een hoogspanningslijn.

De derde installatie, ten slotte, komt terecht op de terreinen van het Wetenschapspark Thor in Genk. Dat zal de hoogwaardige warmte onder meer gebruiken in een proeflaboratorium voor ORC-installaties en voor de verwarming van gebouwen aangesloten op een warmtenet.

De totaalinvestering van het project bedraagt 1,425 miljoen euro. Tegenover de 819.000 euro investeringssteun door de Vlaamse overheid, staat een minimale warmte-opbrengst van 18.900 Megawatt-uur gedurende de eerste vijftien jaar. Nog dit jaar wordt gestart met de bouw van de installaties. Eind 2019 zouden ze alle drie operationeel moeten zijn.