Verizon Connect richt pijlen op Belgische fleet management-markt

Verizon Connect, onderdeel van het beursgenoteerde Verizon Communications, Inc., richt zijn pijlen op de Belgische fleet management-markt. Vooralsnog gebeurt dat vanuit de vestiging in het Nederlandse Utrecht. In tegenstelling tot de meeste aanbieders van fleet management-oplossingen die op tracking & tracing focussen, poogt Verizon Connect het verschil te maken met functionaliteiten die hun data halen uit een canbus-systeem dat met de motor is gekoppeld. De aanbieder probeert aldus het fleet management naar een hoger niveau te tillen.

Verizon Connect maakt deel uit van de nieuwe IoT-divisie die Verizon Communications opzette, naast het genoegzaam bekende Verizon Wireless en Verizon Wired. Onder Verizon Connect bundelde het bedrijf zopas binnen zijn divisie voor connected voertuigen twee overgenomen bedrijven en de eigen divisie die zich richten op fleet management en mobiele medewerkers. Meest recente acquisitie is het in 2004 in Ierland opgerichte Fleetmatics, dat fleet management-oplossingen in een Software-as-a-Service (SaaS)-concept levert.

Fleetmatics is sinds 2015 op de Belgische markt actief. Het voorheen beursgenoteerde bedrijf was aanvankelijk enkel actief in de Angelsaksische landen (Groot-Brittannië, Ierland, Amerika en Australië) om zich pas eind 2014 op de Europese markt te begeven. Aanvankelijk gebeurde dat via Nederland, maar vrij snel volgden Frankrijk, Spanje, Italië, Portugal, Duitsland en België. In november 2016 telde Verizon 2,4 miljard USD in speciën neer voor Fleetmatics Group.

Kort daarvoor lijfde Verizon Telogis (Aliso Viego, Californië) in voor een niet openbaar gemaakt bedrag. Telogis was binnen de fleet management- en telematica-markt een rechtstreekse concurrent van Verizon Telematics.

Verizon Telematics, Telogis en Fleetmatics bundelden onlangs hun krachten in Verizon Connect. Het nieuwe bedrijf telt ruim 3.500 medewerkers in vijftien landen. Het biedt onder meer oplossingen voor de bewaking van bederfelijke producten tijdens de logistieke keten, het efficiënt terugdringen van de CO2-uitstoot, het monitoren van voertuigdata voor het besparen op het brandstofverbruik of door het leveren van een gamification app die klanten helpt om hun veiligste chauffeurs te helpen en te belonen.

Best of different worlds

Verizon Telematics focuste voornamelijk op kleinere wagenparken. De natuurlijke biotoop van Fleetmatics waren wagenparken gaande van 1 tot goed 250 voertuigen. Telogis bewoog zich voornamelijk in het hogere marktsegment, zeg maar bedrijfsvloten van meer dan 250 voertuigen.

“Verizon Connect is bijgevolg bij machte de hele fleet management-markt, van hoog naar laag, af te dekken,” beklemtoont Jan Willem Doornbos, marketing manager Benelux.

Standplaats van Doornbos is Utrecht waar Verizon Connect sinds kort een eigen kantoor heeft. Het bedrijf stelt in de Benelux 27 personen tewerk. De klanten-service wordt momenteel stelselmatig van het Britse Reading naar Utrecht overgeheveld. Service-partner Protect Effect B.V. (Amsterdam) tekent voor de installatie van de units in de bedrijfswagens op de site van de klant.

De oplossingen van Verizon Connect richten zich in hoofdzaak naar bedrijven in de service-industrie met mobiele medewerkers op het terrein, koerierbedrijven, verhuisfirma’s, transportbedrijven, …

Jan Willem Doornbos: “De SaaS-oplossing van Verizon Connect bestaat uit twee componenten, met name hardware (een black box die achter het dashboard wordt geplaatst) en software, zeg maar GPS-technologie die alle data naar het achterliggende systeem verzendt. Verizon Connect biedt momenteel twee apps, met name één voor de fleet manager en één voor de bestuurder. De bestuurder kan op de app zijn rijgedrag checken en zijn bestuurdersscore met die van zijn (geanonimiseerde) collega’s vergelijken om zodoende een veiliger en meer ecologisch verantwoord rijgedrag te bewerkstelligen. De fleet manager en dispatching kunnen de oplossing niet alleen gebruiken om met de bestuurder te communiceren, maar bovenal om de buitendienst aan te sturen op basis van de steeds grotere hoeveelheid data die uit het voertuig worden gehaald”.

Meer dan tracking & tracing

De overgrote meerderheid van de aanbieders van fleet management software spitsen zich, aldus onze gesprekspartner, nog voornamelijk toe op tracking & tracing.

“Verizon Connect streeft marktonderscheid na door een canbus te koppelen met het motor management-systeem zodat het rijgedrag van de bestuurder heel precies kan worden afgelijnd. Op basis van de berekening van de G-kracht kan het rijgedrag van de chauffeur exact worden gereconstrueerd (bijvoorbeeld de snelheid waarmee een bocht wordt genomen, hoe hard op de rem wordt getrapt, hoe snel het voertuig optrekt, …). Op basis van die gegevens kan het bedrijf het rijgedrag van zijn bestuurders corrigeren, de levensduur van zijn wagenpark verlengen en de CO2-uitstoot van zijn bedrijfsvloot gevoelig terugdringen. Voorts kunnen ook de bedrijfsprocessen worden geoptimaliseerd. De oplossing van Verizon Connect brengt bijvoorbeeld heel exact de stationairtijden in kaart,” zo nog Doornbos.

Vermits voertuigen steeds intelligenter worden, is doorontwikkeling een conditio sine qua non. Met de steun van Verizon als kapitaalkrachtige partner acht Verizon Connect, dat voornamelijk op het segment van de personenwagens mikt, zich goed gewapend om die uitdaging aan te gaan. “Vraag is of andere spelers in de markt voldoende sterk in hun financiële schoenen staan om hun oplossingen aan de voorthollende technologie aan te passen,” vraagt de marketing manager zich luidop af.

In Nederland bijvoorbeeld is de fleet management-oplossing van Verizon Connect geïntegreerd met de tankkaarten van MultiTankcard (Hoofddorp), zodat misbruik kan worden uitgesloten. Geen overbodige luxe blijkbaar. Bij onze noorderburen is in één geval op negen sprake van frauduleus gebruik van de bedrijfstankkaart.

 

Groeiende marktinteresse

 

In de markt groeit het besef bij bedrijven, organisaties en overheden dat een oordeelkundig fleet management besparingen op verschillende vlakken kan opleveren. “Fleet owners nemen niet langer genoegen met simpele tracking & tracing. Fleet management kadert steeds vaker in een bredere maatschappelijke betrokkenheid (CO2-uitstoot, fijn stof-emissies, …) en zorg voor veiligheid van de werknemers,” weet Jan Willem Doornbos.

Verizon Connect mikt dit jaar op een verdubbeling van zijn klantenaantal in België. Tot de klanten horen inmiddels partijen uit heel uiteenlopende sectoren zoals Scholengroep Gent Gemeenschapsonderwijs, Sweet Paradise (Bornem), HG Belgium (Sint-Martens-Latem), Herman & Vandamme (Menen), … De gemeente Wetteren ging als ondertekenaar van het Burgemeestersconvenant onlangs met Verizon Connect in zee. In dat convenant engageren ruim tweehonderd Belgische steden en gemeenten zich om hun CO2-uitstoot tegen 2020 met 20% terug te dringen. De black box van Verizon Connect stelt hen perfect in staat de evolutie van de CO2-emissies van hun wagenpark op te volgen en de nodige maatregelen te treffen. Enkele bijkomende gemeentes volgden inmiddels het voorbeeld van Wetteren. De sales-ploeg van Verizon Connect is alvast van plan op deze basis een hefboomeffect te creëren.