Interreg keurt Fokus- en HELIS Academy-projecten goed

Interreg Vlaanderen-Nederland heeft opnieuw twee projecten uit zijn derde oproep goedgekeurd, te weten Fokus en HELIS Academy. Beide projecten vloeien voort uit de Vlaams-Nederlandse Top van eind 2016 waar de premiers van Vlaanderen en Nederland zich in de samenwerkingsagenda high-tech engageerden.

Om de activiteiten rond de “Fabriek van de Toekomst” in beide landen aan elkaar te verbinden, verknoopt Fokus kennis, faculteiten en technologieën door zeven kennislabs in Nederland en Vlaanderen intensief te laten samen werken. Daardoor bundelen industriepartners als Agoria, FME, High Tech NL, Brainport Industries en kennisinstellingen Flanders Make, Sirris, KULeuven campus Brugge, Open Manufacturing en TNO de krachten. Bedrijven kunnen gebruik maken van de voorziene infrastructuur om innovaties te ontwikkelen en te implementeren zodat ze naar een “Fabriek van de Toekomst” kunnen transformeren.

HELIS Academy zal de noodzakelijke competenties in life sciences jobs en huidige trainingstrajecten beter op elkaar afstemmen. Op die manier sluit ook dit project perfect aan bij één van de strategische pijlers van de samenwerkingsagenda high-tech die eind 2016 tussen de regeringen van Vlaanderen en Nederland tot stand kwam.

Met deze nieuwe goedkeuringen wordt, inclusief co-financiering, in totaal ruim 7,5 miljoen euro in de Vlaams-Nederlandse grensregio geïnvesteerd. Hiervan komt de helft uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). De teller staat zo op 59 goedgekeurde projecten waarmee in totaal 124,6 miljoen euro vanuit het EFRO-fonds in de grensregio werd geïnvesteerd. Intussen wordt oproep 4 op 18 mei 2018 afgesloten. In deze oproep ontstaan weer heel wat mogelijkheden voor grensoverschrijdende projecten voor slimme, groene en inclusieve groei.