Co-creatie hub Hangar K van start op Kortrijkse Weide

Incubator zet in op samenwerking met regionale corporates

In een gerenoveerde douaneloods van de NMBS op Kortrijkse Weide startte co-creatie hub Hangar K zijn activiteiten onlangs op. De realisatie van de incubator vergde een totaalinvestering van 5 miljoen euro. Bijzonder is dat de eerste West-Vlaamse incubator niet uitsluitend inzet op starters, maar ook op groeibedrijven en corporates. Bedoeling is een regionaal eco-systeem uit te bouwen dat starters, scale-ups, kennisinstellingen en gevestigde waarden in het West-Vlaams economisch weefsel verbindt.

Hangar K V.Z.W. is een gezamenlijk initiatief van de stad Kortrijk, Barco, Cronos, Unilin, Start it @KBC en de kennisinstellingen KULeuven, Howest, UGent en VIVES. De stad Kortrijk stelde een voormalige douaneloods van de NMBS ter beschikking. Die werd fors gerenoveerd en wordt binnen afzienbare tijd aangesloten op het warmtenet van het nabijgelegen in aanbouw zijnde nieuw stedelijk zwembad. Een en ander vergde een investering van 4 miljoen euro. Hangar K investeerde zelf nog eens 1 miljoen euro in de inrichting. Resultaat is een warme, open co-creatie hub waarin veel hout werd gebruikt en visualisatietechnologie sterk vertegenwoordigd is.

“Brain drain” tegen gaan

“Hoofdbedoeling van Hangar K is de ontwikkeling van een incubator-landschap. Tegelijk hopen we met de co-creatie hub een dam op te werpen tegen de “brain drain” waarmee West-Vlaanderen structureel kampt. Met Hangar K willen we de West-Vlaamse jong afgestudeerden in Gent en Leuven terug naar hun geboorteregio te halen om, desgevallend, hun zakelijke initiatieven hier te ontplooien”, beklemtoont Piet Verhoeve, ceo Hanger K.

Geen “gewone” incubator

Uiteraard heeft Hangar K, net zoals andere incubatoren, een starterswerking. Opvallend is evenwel dat de focus niet uitsluitend op starters ligt. De 2.100 m² grote co-creatie hub kwam tot stand in de vorm van een samenwerkingsakkoord met regionale bedrijven. Die vorm van samenwerking wil men ook binnen de werking van Hangar K doortrekken.

Vandaar dat de 180 beschikbare werkplekken zowat gelijkmatig zijn verdeeld over starters, groeibedrijven en teams van grote corporates uit de regio.

“Hangar K zal alles in het werk stellen om een optimale kruisbestuiving tussen de verschillende bewoners tot stand te brengen. Hetzij door starters vlot toegang te verlenen tot de ervaring en marktkennis van grote, gevestigde bedrijven, hetzij in de omgekeerde richting, door grote bedrijven te inspireren door de nieuwe manier van werken, de flexibiliteit en creativiteit van prille starters”, aldus Verhoeve.

Mooi meegenomen, ook vanuit financieel oogpunt, is dat de ruimte voor de corporates inmiddels integraal is benomen. Zo vestigde Unilin er onlangs een team van een 50-tal medewerkers uit de marketing- en IT-afdelingen. Samen met medewerkers uit andere innovatieve bedrijven zetten ze in Hangar K projecten op rond digitalisering en ontwikkelen ze digitale oplossingen voor nieuwe business-uitdagingen. Ze nemen er ook de rol op van digital trend watcher en experimenteren met nieuwe technologieën.

Barco vaardigde de eerste twee medewerkers af die in de co-creatie hub een nieuw project opzetten. Die ploeg zou tegen het jaareinde tot een tiental uitgroeien. Van meetaf verklaarden de deelnemende corporates zich evenwel bereid hun teams op de tijdsas op- en neer te schalen om de mogelijke kruisbestuiving binnen het eco-systeem van Hangar K zo breed mogelijk te houden.

De ruimtes voor start-ups en scale-ups is momenteel quasi voor de helft ingenomen. Incubator Start it @KBC hevelde zijn vestiging aan de Kortrijkse Broelkaai inmiddels naar Hangar K over.

“Unilin, Barco en Start it @KBC positioneerden ons sterk in de startblokken. Thans zijn we volop bezig met de selectie van de juiste profielen uit de talrijke vestigingsaanvragen. Het ziet er echter naar uit dat Hangar K binnen een zestal maanden volledig ingenomen zal zijn,” maakt onze gesprekspartner zich sterk.

Drie bronnen van inkomsten

Van meetaf opteerde Hangar K, zelf een start-up, voor een commerciële aanpak. “Structurele overheidsbetoelaging over lange termijn heeft vaak tot gevolg dat de beoogde zelfbedruipendheid niet wordt gehaald,” luidt het. Piet Verhoeve hoopt die doelstelling met Hangar K in een drietal jaar wel te halen.

Hangar K puurt zijn inkomsten uit drie bronnen. Zo wordt de beschikbare infrastructuur structureel verhuurd tegen een flat rate van 250 euro/maand/werkplek. De deelnemende bedrijven en kennisinstellingen betalen, in functie van de gekozen formule, jaarlijks 25.000 of 50.000 euro per jaar. Ten slotte genereert de co-creatie hub ook inkomsten uit de verhuur van zijn infrastructuur aan derden of in het kader van evenementen voor starters en ondernemers.

De incubator beschikt over twee volledig toegeruste boardrooms voor 18-22 deelnemers, een kleinere creatieve ruimte voor 25 deelnemers, te gebruiken als lesruimte, een pitching area met tribune (40 mensen, uitbreidbaar met stoelen naar 60) en een inkomhal die als presentatieruimte voor 100 à 150 mensen kan worden ingericht.

Geen “focusdomeinen”

Piet Verhoeve hoedt zich ervoor de focusdomeinen van Hangar K te expliciteren. “Digitaal is uiteraard één van de core-activiteiten. Maar kan je ICT en digitalisering vandaag nog als focusdomeinen bestempelen gezien de impact die ze in de voorbije tien jaar op de wereld hebben gehad?”, luidt het.

Met die stelling geeft de ceo aan dat Hangar K een zo breed mogelijke samenwerking met gevestigde bedrijven in Groot-Kortrijk beoogt. Denk aan bedrijven als Thermote & Vanhalst (logistiek), Barco, Televic en Skyline Communications (communicatie en elektronica), LVD, Vandewiele, Picanol en Vyncke (machinebouw), Unilin (hout), Beaulieu (chemie), Alpro (voeding) of andere technologisch geïnspireerde bedrijven als Van Marcke.

“Het creëren van een hefboomeffect op basis van de sterktes van de verschillende bedrijven en kennisinstellingen in de regio is een veel sterker “statement” dan het aflijnen van focusdomeinen. We zetten volop in op de creatie van een eco-systeem met een maximale kruisbestuiving tussen starters, scale-ups, grote bedrijven en kennisinstellingen om zodoende nieuwe opportuniteiten voor de regionale maakindustrie te creëren,” besluit Piet Verhoeve.