Wegen Xavier Denis en Cofinimmo scheiden

Cofinimmo en Xavier Denis, chief operating officer en bestuurder van de groep, hebben in onderling overleg een punt achter hun samenwerking gezet. Denis trad in 2002 tot Cofinimmo toe, aanvankelijk als head of Project Development & area manager, vervolgens als coo.

Ceo Jean-Pierre Hanin houdt voortaan tijdelijk toezicht op de operationele teams en activiteiten van het bedrijf.